Predlog izmena u pravilnicima za 2019 god


Predlog izmena za 2019 god

sastavio Milan Miladinov

Uvođenje digitalne evidencije registrovanih igrača svih liga ŠSV

Pošto mislim da je došlo vreme da se u ŠSV vodi digitalna evidencija registrovanih igrača umesto papirne predložiću neke novine koje bi trebalo prihvatiti i od početka 2019 godine uvesti u upotrebu. Za početak bi se ovo uvelo nezvanično dok bi se kao zvanično uvelo od 2020 goine

Obrazloženje – Zašto treba praviti izmene

Dosada je svaki klub dostavljao knjižice i spisak igrača koje želi da registruje u dva ili tri primerka i onda je spisak overavan i knjižice pečatirane i vraćene klubu. ŠSV je imao spisak obično kucan na papiru pisaćom mašinom ili kompjuterom.  Te papirne spiskove niko nije koristio jer nisu bili nigde objavljeni. Dešavalo se više puta da neki klubovi nemaju dovoljno registrovanih igrača pa su za meč davali u sastavu i takmičarsku knjižicu koja nije overena ili neku staru za nekog igrača koja je nevažeća. Sudije i pored svih upozorenja većinom ne gledaju da li su knjižice overene i napravi se propust pa igra neregistrovan igrač. Takođe se ne može nikako saznati koji sve registrovani igrači igraju za neki klub jer spisak nije javan iako nije ni tajan ali se ne objavljuje nigde. Ova izmena je potrebna iz zbog istorije jer dosadašnja „papirna evidencija“ nije pogodna za čuvanje i posle par godina je teško dostupna,dok će digitalizacijom podaci o registrovanju biti trajno sačuvani. Takođe pošto spisak nije javan, moguće je bilo kada dodavati i registrovati igrače koje klub nije na vreme registrovao pa ih dodaje u registrovane i onda kad to nije dozvoljeno.

Šta uraditi:

Potrebno je da svaki klub kao što je i dosada radio pošalje u ŠSV knjižice i spisak igrača za registraciju ali je potrebno i da jedan obrazac sa spiskom igrača pošalje digitalnom poštom  mejlom svom voditelju lige. Zbog ovoga i drugih potreba obavezno je da svaki klub dostavi voditelju lige mejl adresu preko koje će klub da kontaktira sa ŠSV i ostalim klubovima

Voditelj lige će biti obavezan da prikupi sve spiskove igrača za registraciju iz ekipa u ligi koju vodi i da ih pošalje u ŠSV mejlom a ŠSV će na osnovu mejlova otvoriti fajlove u koje će se uneti ti spiskovi. Na taj način će postojati spiskovi igrača koji će moći da se postave na sajt ŠSV i budu javni i dostupni svima. Zbog zaštite ličnih podataka onaj spisak koji će se objaviti na sajtu biće bez celokupnog datuma rodjenja igrača i pisaće samo godina a primerak koji ide u kompjuter ŠSV biće unet sa komplet datumom.

 Za unapređenje ovog sistema može sa kasnije ovako  voditi i evidencija prelazaka iz kluba u klub a i evidencija mladih igrača koji igraju na dvojnu registraciju. Takođe sem ovog spiska mogao bi se na sajt postaviti i deo spiska sa podacima o klubu adresi mejlu,telefonu i slično (obrazac već postoji na sajtu ŠSV http://www.vojvodinachess.net/ pod dokumenta)

Obrazac za spisak igrača bi trebao biti ovakav ili sličan

Р. б. Презиме и име Тит/кат ИД број ФИДЕ Датум рођења

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Najmanje 15 igrača

Problemi koji mogu nastati i njihovo rešavanje : 

Svaki klub je obavezan da prilikom registracije dostavi Savezu  e mail kluba preko kojeg će mu se dostavljati informacije umesto kao dosada poštom.

Ako klub nema nikoga sposobnog da pošalje mejl ili nikoga ko vlada kompjuterom onda je voditelj lige obavezan da sam ispuni obrazac i pošalje ga mejlom u ŠSV. Ako u klubu niko ne koristi internet predsednik kluba je obavezan da obezbedi za sebe mejl adresu koja će moći da se koristi ili u krajnjem slučaju da u prvo vreme voditelj lige preko svog mejla pomogne klubu za te namene.

Ova digitalizacija će predstavljati vrlo ozbiljnu promenu u evidenciji i raspolaganju podacima od strane ŠSV i klubova pa se iz tog razloga predviđa da 2019 godina bude probna i da se u toku nje provere sve mogućnosti i isprave sve veventualne greške kako bi se 2020 godione počelo sa zvaničnom upotrebom.

Pošto pretpostavljam da je ovo novina koja će biti opšteprihvaćena predvideo sam da u sledećoj godini prilikom poziva klubovima za registraciju bude svaki klub obavešten o ovome a i svaki voditelj lige još ranije.

Novi Sad 16 10 2018                                                                   Sastavio

                                                                                                 Milan Miladinov IA

 

Predlog za razmatranje

pod A

Kazne za nedolazak na igranje meča

Svedoci smo u zadnje vreme da više ekipa ne ide na mečeve u poslednjim kolima jer im je to jevtinije a oni su ili ispali ili ne mogu da ispadnu iz lige pa im rezultat nije važan. Sadašnjim pravilnikom nije predviđena nikakva sankcija osim gubitka meča za nedolazak na meč. Nedolaskom na meč se oštećuje protivnička ekipa jer joj se onemogućuje da pobedi sa odigranim rezultatom već nekim koji su drugi postigli po pravilniku. Igračima protivničke ekipe se ukida jedna odigrana partija koja bi mogla da im unapredi rejting ili pomogne za osvajanje kategorije. Sem toga nije sportski ne doći na meč a mogao si.

Ranije su se ova nedolaženja na meč pravdala pokvarenim automobilom koji je pošao na meč sa igračima a sada jednostavno klub kaže da nema para da putuje i zato predaje meč a pristaje na sankcije ako ih bude.

Ovde treba dodati nove probleme šta raditi sa klubom koji neće da plati sve po predračunu već plaća po želji ili kad klub nije platio ništa a ipak je igrao u ligi . Napominjem da u pravilniku nigde ne piše da klub ne može igrati ako prethodno ne uplati ono šta je obavezan.

 

 –  GUBITAK  MEČA  I  PARTIJA  KONTUMACIJOM

                                                              ČLAN  34

               Ako jedna ekipa istupi sa takmičenja koje se igra po kružnom sistemu ili bude izbačena iz istog ili neopravdano ne dodje na zakazani meč, a odigrala je:

 1. manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljeg takmičenja, a dotadašnji njeni

rezultati se poništavaju.

 1. polovinu ili više mečeva, onda ona gubi sve preostale mečeve (računajući i meč u kome je

kontumacirana) sa nula poena i bodova, a protivnici dobijaju tri boda i najveći broj poena sa kojim je ta ekipa izgubila u jednom meču tokom takmičenja dok je nastupala. Ako ta ekipa dotle nije izgubila nijedan meč onda protivnici dobijaju za taj meč  tri boda i  3,5 poena ako se igra na 6 tabli /rezultat 3,5:0/ a tri boda i 5 poena ako se igra na 8 tabli tj rezultat će biti 5:0

 1. c) Ako na takmičenju po kružnom sistemu jedna ekipa izgubi jedan meč kontumacijom ,može nastaviti takmičenje s tim da se u ponovljenom slučaju u tekućem takmičenju kažnjava izbacivanjem u nižu ligu s mogućnošću da bude kažnjena i oduzimanjem bodova u narednom takmičenju, što odlučuje nadležni Šahovski savez. Ako je prekršaj napravljen u najnižoj ligi onda će se ekipa kazniti brisanjem iz tekućeg takmičenja i oduzimanjem od 3 do 6 bodova u sledećem takmičenju u toj ligi.

 

Predlažem da se uvede član 34 pod d) koji bi glasio:

Ukoliko ekipa opravdano ili neopravdano ne pristupi da igra meč u svojoj ligi ona se kažnjava osim po nekom od članova a,b,c, ovog pravilnika i kaznom od 60 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan načinjenog prekršaja. Kazna se plaća na račun ŠSV u roku 15 dana od izricanja. Kaznu izriče Takmičrska komisija ŠSV. Na zahtev kluba koji je bio domaćin u ovom slučaju,  ŠSV mu može od naplaćene kazne nadoknaditi stvarne troškove koje je imao kao domaćin. Ovakav postupak sa naplatom novčane kazne može se primeniti samo jednom u sezoni tokom takmičenja u ligi. U ponovljenom slučaju nedolaska na meč ekipa se kažnjava prema pravilniku član 34/c

 

Objašnjenje predloga : Na ovaj način ekipe kojima je svejedno kako će proći na meču neće biti jevtinije da ne putuju na meč jer otprilike toliko košta jedno putovanje.

 

 

pod B

Šta raditi kad klub ne uplati novac za registraciju ili delimično uplati ?

Pošto imamo loših iskustava sa klubovima koji nisu ništa platili a igraju ligaške mečeve treba doneti odluku da ne mogu uopšte početi u prvom kolu igrati ako nisu bar nešto platili.

Predlažem sledeću odrednicu u pravilniku:

Svaki klub je obavezan da uplati registraciju kluba (članarinu za tekuću godinu, kotizaciju za ligu i rejting taksu za igrače) na žiro račun ŠSV pre početka ligaškog takmičenja u za to određenom roku 1 do 31 mart. Klub koji ne uplati pomenuto ne može početi sa igrom u ligi. Izuzetno klub koji nije uplatio sve troškove za registraciju može početi sa igrom u ligi uz saglasnost UO ŠSV ako pred prvo kolo  uplati  5.000 dinara taksu za prolongiranje. Plaćanjem ove takse klub ne umanjuje svoj dug po osnovu duga za registraciju kluba jer je ova taksa kaznenog karaktera. Klub koji nije platio registraciju a uplati pomenutu taksu za prolongiranje, može odigrati prvi deo ligaškog takmičenja bez daljih uplata ali drugi deo ligaškog takmičenja može početi samo ako prethodno uplati celokupan iznos  koji duguje za registraciju kluba.

Ovu odrednicu ubaciti ispod u članu 10 

 

Evo deo pravilnika o registraciji:

                                                           Član  9

Da bi klubovi bili registrovani kod ovlašćenog šahovskog saveza moraju podneti sledeća dokumenta:

 • zahtev za registraciju sa nazivom kluba i adresom,
 • fotokopiju statuta kluba,
 • Pristupnicu kluba u ŠSVojvodine overenu i potpisanu od predsednika kluba,
 • fotokopiju rešenja o izvršenom upisu u registar kod nadležnog državnog organa(APR),
 • spisak sa najmanje 15 članova sa podacima iz tačke 7 ovog Pravilnika,
 • dokaz da su ispunjene sve finansijske obaveze prema ovlašćenom šahovskom savezu.

                                                           Član  10

Registracija klubova i njihovih članova vrši se od 01-31. marta i 15-30. juna tekuće godine. Klubovi koji ne obnove registraciju do 31. marta tekuće godine nemaju pravo nastupa na prvenstvenim ekipnim takmičenjima do dana registracije u sledećem registracionom periodu.

Ovde ubaciti predlog novog člana pravilnika koji je iznad

Članovi kluba koji nije obnovio registraciju u prvom registracionom periodu mogu da učestvuju na svim pojedinačnim takmičenjima. Ukoliko klub ne obnovi registraciju ni u drugom registracionom periodu, taj klub i njegovi članovi prestaju da budu članovi šahovske organizacije. Članovi kluba koji je prestao da bude član šahovske organizacije mogu bez ispisnice da se registruju za bilo koji drugi registrovani klub.

 

Obrazloženje za ovaj predlog: Ne postoji klub koji ne može da skupi 5.000 dinara makar od privatnih para da uplati . Tako u prvom pa onda u drugom kolu i moći će se naplatiti.

                                                          

Novi Sad 15 10 2018                                                     Milan Miladinov IA

 

Dvojna registracija za žene

Svedoci smo da je premali broj igračica uključen u takmičenja, a otkako je ukinuta obavezna 6 ženska ili omladinska tabla u nekim ligama još se i smanjila potreba za ženskim igračicama. Postojeće igračice ako su članice kluba koji ne šalje svoju ekipu na drugu žensku ligu Srbije grupa Vojvodina, nemaju dovoljno mogućnosti da se takmiče.

 

Predlog:

Predlažem da se uvede i mogućnost dvojne registracije svih ženskih igračica bez obzira na godine života. Uslov za igranje na dvojnu registraciju je da igračica igra u klubovima koji nisu u istom rangu takmičenja kao što je kod omladinaca. Svaki klub bi mogao da ima u ekipi najviše jednu igračicu koja igra kod njega na dvojnu registraciju jer se ženska liga igra na 3 table.

Takođe ženska igračica bi imala pravo da na dvojnu registraciju igra u seniorskoj muškoj ekipi na mestu muškog seniora

 

Prihvatanjem ovog predloga bi se većem broju igračica omogućilo da igraju na večem broju takmičenja. Evidenciju ženskih igračica na dvojnu registraciju vodiće ŠSV na isti način kao za omladince.

 

Igrači na stranoj rejting listi

 

Svedoci smo da u našim ligama igra određeni broj igrača koji nisu na našoj rejting listi a oni su naši državljani i žive u Srbiji. Neki se bave ozbiljno šahom i igraju u višim ligama a neki su totalni amateri koji igraju u 4 ili 5 ligi i za njih je klub po pravilniku dužan da uplati 7500 dinara „taksu za stranca“. Ovi amateri su slučajno na tuđoj rtg listi jer su nekad igrali šah dok su živeli u inostranstvu a kada su želeli da pređu na našu rtg listu onda se ispostavilo da to košta više od 100 evra pa su odustali od prelaska. ŠSV je imao razumevanja za ove igrače amatere i njihove klubove pa nije tražio da za nekog trećekategornika ili četvrtokategornika klub plati taksu za stranca od 7500 dinara. Prema pravilniku za prvu,drugu ligu taksa za stranca je 15.000 din a za ostale lige 7500 din i nije predviđeno oslobađanje od toga.

Predlog odluke

Klubovi koji igraju u ligama trećeg i četvrtog i petog ranga a koji registruju igrače koji su na stranoj rejting listi ne moraju za njih platiti taksu za stranog igrača i smatraju se domaćim igračem ako je dotični igrač najmanje 3 godine igrao u domaćim ligama 3, 4 ili 5 ranga . Prilikom traženja kluba da se oslobodi ove takse, klub je obavezan da prikaže dokaz da ispunjava ovaj uslov.

 

C-Osvajanje kategorija

Iako se u današnje vreme koristi rejting za razvrstavanje igrača šaha ipak mnogi igrači još uvek koriste kategorije i žele da ih osvajaju jer nekada igraju na nerejtingovanom turniru a kategorije osvajaju i deca koja još nemaju rejting. Stari i još važeći pravilnik o kategorizaciji je predviđen za 12 igrača a takođe je po njemu na mešovitom turniru kakve su lige izuzetno teško osvojiti višu kategoriju ako se računa uspeh samo u 9 partija.

U pravilniku o kategorizaciji piše :

Na mešovitim turnirima igrač osvaja višu kategoriju ako postigne sledeći broj poena: 55% od igrača kategorije koja se osvaja, 40% od igrača viših kategorija, 75% od igrača prve niše kategorije (od one koja se osvaja) i 100% od igrača ostalih nižih kategorija. Da bi igrač osvojio kategoriju potrebno je da najmanje 4 protivnika imaju iste ili više kategorije od one koja se osvaja (1/3 učesnika turnira u koje se ubraja i on sam) i da najmanje 9 njegovih protivnika imaju kategorije koje su više ili jednake za dva stepena nižoj kategoriji od one koja se osvaja.

Predlažem da se doda novi deo koji glasi:

Da bi igrač osvojio kategoriju iz 9 partija potrebno je da najmanje 3 protivnika imaju iste ili više kategorije od one koja se osvaja a da ostali protivnici imaju kategorije najviše za dva stepena nižu od one koja se osvaja.

Za kategorije koje se osvajaju na ligama Vojvodine zaključno sa drugom kategorijom voditelj lige je ovlašćen da proverava i potvrđuje da je kategorija osvojena.

Za prvu kategoriju i titulu MK zahtev za potvrđivanje da je ista osvojena proverava i overava ŠSV u redovnom postupku na osnovu priloženih tabela.

 

Ako bi ovo usvojili onda bi bilo rešeno i za ove „ligaške turnire“ sa 9 kola a ostala bi mogućnost i za veće turnire sa više igrača i kola kao i dosada.Ovo nije mnogima važno ali mislim da ne treba ukinuti kategorije sasvim jer ovi brojevi kod rejtinga ipak nisu dovoljno jasni za jačinu protivnika ako su relacije od 1500 do 1700 rtg poena.

 

Naplata takse za prelazak igrača u drugi klub

 

Po ugledu na situaciju u drugim državama a na osnovu potrebe koja će se pojaviti uvođenjem digitalizacije evidencije klubova i igrača i digitalnim praćenjem takmičenja, biće potrebno izabrati osobu koja će ažurno voditi ovu digitalnu avidenciju. Ovu osobu će trebati plaćati za posao koji radi a deo novca za to bi se mogao prikupiti na način koji je uobičajen u zapadnim zemljama. Predlažem uvođenje takse za prelazak registrovanih igrača iz kluba u klub

Predlog odluke

Taksa za registrovanje prelaska registrovanog igrača iz kluba u drugi klub sa obavezno dostavljenom ispisnicom naplaćuje se u visini od 300 dinara po jednom igraču i jednom prelasku. Ova taksa važi za prelaske igrača u roku između 1 do 31 marta tekuće godine.Za prelaske igrača posle 31 marta tekuće godine taksa za jedan prelazak jednog igrača iznosi 1200 dinara Taksu bi plaćao klub koji je primio igrača za novog člana i taksa bi se plaćala odmah prilikom registracije predmetnog igrača za novi klub.

Obrazloženje

Na ovaj naćin bi ŠSV obezbedio deo sredstava za plaćanje angažovanog lica za vođenje ove i digitalne evidencije igrača.

Predlog za razmatranje u vezi eventualnog spajanja liga

Pošto smo u zadnje dve godine imali smanjenje broja klubova u pojedinim ligama pa se došlo do toga da nemamo dovoljno  klubova za odigravanje neke redovne lige, predlažem da se usvoji praksa i da smernica Takmičarskoj komisiji da liga u kojoj nema 7 ekipa bude spojena sa nekom drugom tako da se postigne da svaka liga ima takmičenje koje uz play off  ima najmanje 9 kola . Pojedinačna rešenja po ovom pitanju mogu se dati tek pre početka igranja u ligama jer će se znati koji su se klubovi registrovali za igranje u tekućoj godini.

Potrebno je ovlastiti i za dalje Takmičarsku komisiju da ove probleme rešava onako kako bi trebalo uz to da obaveštava UO o svojim rešenjima .

 

Predlog o razmatranju roka za otkazivanja kluba o učešću u drugoj ligi Srbije grupa Vojvodina

Svedoci smo da se neki klubovi koji se plasiraju u drugu ligu prekasno obrate Savezu da ne mogu igrati u drugoj ligi iz raznih razloga. U tom slučaju ŠSV pušta sledeću ekipu da zameni onu prethodnu.

Problem nastaje kada taj klub koji zamenjuje onog koji je otkazao nema mogućnosti da se prijavi svojoj opštini kao buduću drugoligaš jer je rok za to prošao i onda ne dobije sredstva koja pripadaju drugoligašu a onaj klub koji je otkazao učešće u drugoj ligi dobija novac-dotacije za igranje u drugoj ligi iako odbija u njoj da igra.

Ovo je direktno povezano sa rokom decembar mesec u kojem se mora predati zahtev za sredstva pa postoje predlozi da klub koji odustaje od igranja u drugoj ligi mora to uraditi pre kraja decembra meseca.

Ovo treba razmotriti i doneti odluku ako je moguće da svima odgovara.

 

5 thoughts on “Predlog izmena u pravilnicima za 2019 god

 1. miladinov каже:

  Ja sam predložio da se u nekim slučajevima sudiji može naložiti od strane voditelja lige da on mora slikati početak meča kojeg sudi. Ovo bi rezultiralo da imamo crno na belo dokaz da je meč igran a drugo je da za neka buduća vremena imamo istorijsku šahovsku građu u vidu te fotografije. Sve će jednom biti istorija. Naravno u raznim komentarima o tome odmah sam dobio komentar da možda neko ne želi da se slika ili da je to samo za niže lige itd itd. Zato bi bilo dobro da se to unese u pravilnik kao mogućnost. Ne znam šta drugi posetioci sajta misle o ovome

  • Тасковић каже:

   Такмичар је учесник званичног меча, дакле нема
   права спречавања фотографисања спортског
   догађаја у коме учествује!
   Снимке може да прави спортски новинар,
   неко из публике, или судија, односно делегат
   у сврху „архивске грађе“…….
   Такмичар може да негодује под изговором да
   га, евентуално „блицање“ омета у концентрацији…
   Пример су тенисери који се буне „блицању“ у току
   гема, али, то је све што могу да учине,
   меч се наставља.
   Фотографија са почетка меча, као прилог уз
   Записник истог је добра идеја!

   • vankategornik каже:

    U pravu ste 100%. Fotografisanjem igrača na početku meča bi se sprečilo da se umesto igranja meča samo napišu zapisnici.

Оставите одговор на Forest Gamp Одустани од одговора

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.