proba 21 5 2020

ttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooo

7u55

trhjrtu

šeššeššeššeššešššešešešeš

Juznobacka league 2019

 
Kolo 1 na 12.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 SK 64 Edjseg N Sad 10
2 2 Zmajevo Selenca 9
3 3 Sutjeska 1 BDPolje Mihail Talj Veternik 8
4 4 Vojvodina Tovarisevo Jugovic 2 Kac 7
5 5 Titel Kraljica PTT 2 6
 
Kolo 2 na 19.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Kraljica PTT 2 6
2 7 Jugovic 2 Kac Titel 5
3 8 Mihail Talj Veternik Vojvodina Tovarisevo 4
4 9 Selenca Sutjeska 1 BDPolje 3
5 1 SK 64 Zmajevo 2
 
Kolo 3 na 26.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 Zmajevo Edjseg N Sad 10
2 3 Sutjeska 1 BDPolje SK 64 1
3 4 Vojvodina Tovarisevo Selenca 9
4 5 Titel Mihail Talj Veternik 8
5 6 Kraljica PTT 2 Jugovic 2 Kac 7
 
Kolo 4 na 02.06.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Jugovic 2 Kac 7
2 8 Mihail Talj Veternik Kraljica PTT 2 6
3 9 Selenca Titel 5
4 1 SK 64 Vojvodina Tovarisevo 4
5 2 Zmajevo Sutjeska 1 BDPolje 3
 
Kolo 5 na 09.06.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 Sutjeska 1 BDPolje Edjseg N Sad 10
2 4 Vojvodina Tovarisevo Zmajevo 2
3 5 Titel SK 64 1
4 6 Kraljica PTT 2 Selenca 9
5 7 Jugovic 2 Kac Mihail Talj Veternik 8
 
Kolo 6 na 08.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Mihail Talj Veternik 8
2 9 Selenca Jugovic 2 Kac 7
3 1 SK 64 Kraljica PTT 2 6
4 2 Zmajevo Titel 5
5 3 Sutjeska 1 BDPolje Vojvodina Tovarisevo 4
 
Kolo 7 na 15.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 Vojvodina Tovarisevo Edjseg N Sad 10
2 5 Titel Sutjeska 1 BDPolje 3
3 6 Kraljica PTT 2 Zmajevo 2
4 7 Jugovic 2 Kac SK 64 1
5 8 Mihail Talj Veternik Selenca 9
 
Kolo 8 na 22.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Selenca 9
2 1 SK 64 Mihail Talj Veternik 8
3 2 Zmajevo Jugovic 2 Kac 7
4 3 Sutjeska 1 BDPolje Kraljica PTT 2 6
5 4 Vojvodina Tovarisevo Titel 5
 
Kolo 9 na 29.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 Titel Edjseg N Sad 10
2 6 Kraljica PTT 2 Vojvodina Tovarisevo 4
3 7 Jugovic 2 Kac Sutjeska 1 BDPolje 3
4 8 Mihail Talj Veternik Zmajevo 2
5 9 Selenca SK 64 1
 
Kolo 1 na 12.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 SK 64 Edjseg N Sad 10
2 2 Zmajevo Selenca 9
3 3 Sutjeska 1 BDPolje Mihail Talj Veternik 8
4 4 Vojvodina Tovarisevo Jugovic 2 Kac 7
5 5 Titel Kraljica PTT 2 6
 
Kolo 2 na 19.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Kraljica PTT 2 6
2 7 Jugovic 2 Kac Titel 5
3 8 Mihail Talj Veternik Vojvodina Tovarisevo 4
4 9 Selenca Sutjeska 1 BDPolje 3
5 1 SK 64 Zmajevo 2
 
Kolo 3 na 26.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 Zmajevo Edjseg N Sad 10
2 3 Sutjeska 1 BDPolje SK 64 1
3 4 Vojvodina Tovarisevo Selenca 9
4 5 Titel Mihail Talj Veternik 8
5 6 Kraljica PTT 2 Jugovic 2 Kac 7
 
Kolo 4 na 02.06.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Jugovic 2 Kac 7
2 8 Mihail Talj Veternik Kraljica PTT 2 6
3 9 Selenca Titel 5
4 1 SK 64 Vojvodina Tovarisevo 4
5 2 Zmajevo Sutjeska 1 BDPolje 3
 
Kolo 5 na 09.06.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 Sutjeska 1 BDPolje Edjseg N Sad 10
2 4 Vojvodina Tovarisevo Zmajevo 2
3 5 Titel SK 64 1
4 6 Kraljica PTT 2 Selenca 9
5 7 Jugovic 2 Kac Mihail Talj Veternik 8
 
Kolo 6 na 08.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Mihail Talj Veternik 8
2 9 Selenca Jugovic 2 Kac 7
3 1 SK 64 Kraljica PTT 2 6
4 2 Zmajevo Titel 5
5 3 Sutjeska 1 BDPolje Vojvodina Tovarisevo 4
 
Kolo 7 na 15.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 Vojvodina Tovarisevo Edjseg N Sad 10
2 5 Titel Sutjeska 1 BDPolje 3
3 6 Kraljica PTT 2 Zmajevo 2
4 7 Jugovic 2 Kac SK 64 1
5 8 Mihail Talj Veternik Selenca 9
 
Kolo 8 na 22.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad Selenca 9
2 1 SK 64 Mihail Talj Veternik 8
3 2 Zmajevo Jugovic 2 Kac 7
4 3 Sutjeska 1 BDPolje Kraljica PTT 2 6
5 4 Vojvodina Tovarisevo Titel 5
 
Kolo 9 na 29.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 Titel Edjseg N Sad 10
2 6 Kraljica PTT 2 Vojvodina Tovarisevo 4
3 7 Jugovic 2 Kac Sutjeska 1 BDPolje 3
4 8 Mihail Talj Veternik Zmajevo 2
5 9 Selenca SK 64 1


Kolo 1 na 12.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 SK 64 – Edjseg N Sad 10
2 2 Zmajevo – Selenca 9
3 3 Sutjeska 1 BDPolje – Mihail Talj Veternik 8
4 4 Vojvodina Tovarisevo – Jugovic 2 Kac 7
5 5 Titel – Kraljica PTT 2 6
Kolo 2 na 19.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad – Kraljica PTT 2 6
2 7 Jugovic 2 Kac – Titel 5
3 8 Mihail Talj Veternik – Vojvodina Tovarisevo 4
4 9 Selenca – Sutjeska 1 BDPolje 3
5 1 SK 64 – Zmajevo 2
Kolo 3 na 26.05.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 Zmajevo – Edjseg N Sad 10
2 3 Sutjeska 1 BDPolje – SK 64 1
3 4 Vojvodina Tovarisevo – Selenca 9
4 5 Titel – Mihail Talj Veternik 8
5 6 Kraljica PTT 2 – Jugovic 2 Kac 7
Kolo 4 na 02.06.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad – Jugovic 2 Kac 7
2 8 Mihail Talj Veternik – Kraljica PTT 2 6
3 9 Selenca – Titel 5
4 1 SK 64 – Vojvodina Tovarisevo 4
5 2 Zmajevo – Sutjeska 1 BDPolje 3
Kolo 5 na 09.06.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 Sutjeska 1 BDPolje – Edjseg N Sad 10
2 4 Vojvodina Tovarisevo – Zmajevo 2
3 5 Titel – SK 64 1
4 6 Kraljica PTT 2 – Selenca 9
5 7 Jugovic 2 Kac – Mihail Talj Veternik 8
Kolo 6 na 08.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad – Mihail Talj Veternik 8
2 9 Selenca – Jugovic 2 Kac 7
3 1 SK 64 – Kraljica PTT 2 6
4 2 Zmajevo – Titel 5
5 3 Sutjeska 1 BDPolje – Vojvodina Tovarisevo 4
Kolo 7 na 15.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 Vojvodina Tovarisevo – Edjseg N Sad 10
2 5 Titel – Sutjeska 1 BDPolje 3
3 6 Kraljica PTT 2 – Zmajevo 2
4 7 Jugovic 2 Kac – SK 64 1
5 8 Mihail Talj Veternik – Selenca 9
Kolo 8 na 22.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 Edjseg N Sad – Selenca 9
2 1 SK 64 – Mihail Talj Veternik 8
3 2 Zmajevo – Jugovic 2 Kac 7
4 3 Sutjeska 1 BDPolje – Kraljica PTT 2 6
5 4 Vojvodina Tovarisevo – Titel 5
Kolo 9 na 29.09.2019 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 Titel – Edjseg N Sad 10
2 6 Kraljica PTT 2 – Vojvodina Tovarisevo 4
3 7 Jugovic 2 Kac – Sutjeska 1 BDPolje 3
4 8 Mihail Talj Veternik – Zmajevo 2
5 9 Selenca – SK 64 1

Br. Ekipa Rtg-Ø
1 RADNICKI-VODOVOD-Kragujevac 2328
2 ASK–Arandjelovac 2251
3 ASK 2-Arandjelovac 2016
4 ERDEC-Kragujevac 1800
5 BRNJICA-Brnjica 1910
6 GRUZA-Gruza 1697
7 KNIC-Knic 1762
8 KUTLOVO-Kutlovo 1715
9 LAPOVO-Lapovo 1701
10 LEPENICA-Kragujevac 1630
11 MARSIC-Marsic 1878
12 RADNICKI-VODOVOD 2-Kragujevac 1735
13 STARI GRAD-Kragujevac 1833
14 VASARISTE 64 1624
15 DJURA JAKSIC-Kragujevac 1000
16 MARŠIĆ 2-Maršić 1156
17 STARI GRAD 2-Kragujevac 1144
18 SUVERENI STUDENTI-Kragujevac 1087
19 STRAZEVICA-Batočina 1729

Br.EkipaRtg-Ø1RADNICKI-VODOVOD-Kragujevac23282ASK–Arandjelovac22513ASK 2-Arandjelovac20164ERDEC-Kragujevac18005BRNJICA-Brnjica19106GRUZA-Gruza16977KNIC-Knic17628KUTLOVO-Kutlovo17159LAPOVO-Lapovo170110LEPENICA-Kragujevac163011MARSIC-Marsic187812RADNICKI-VODOVOD 2-Kragujevac173513STARI GRAD-Kragujevac183314VASARISTE 64162415DJURA JAKSIC-Kragujevac100016MARŠIĆ 2-Maršić115617STARI GRAD 2-Kragujevac114418SUVERENI STUDENTI-Kragujevac108719STRAZEVICA-Batočina1729

“The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art’s aim. The critic is he who can translate into another manner or a new material his impression of beautiful things.”

His latest work is A Life Well-Lived, a selection of photos and stories of people across Nebraska highlighting their stories from the past 70 years. These are photographs and stories of those who might be forgotten in the rush of history.

55555555 zt6567676767676765476547676 i76787876i868o79olikz67876776 9o87

Kako se rešiti rejtinga ?

piše Milan Miladinov

Juče me jedan šahista pita kako se on može rešiti rejtinga jer ga je sramota kad sedne da igra za ekipu odmah se zna da je pacer jer ima nizak rejting oko 1700.
Ovo me podsetilo na diskusiju na ovom sajtu koju je pokrenuo jedan naš sada pokojni sudija u kojoj je on rekao da u životu ima mnogo stvari koje se možeš rešiti ali rejtinga nikako. Možeš se rešiti imena prezimena i uzeti drugo, možeš se rešiti žene, firme,kluba,auta,kuće itd itd ali rejting je neuništiv. Danas se rejting osvaja igranjem protiv nekih već rejtingovanih igrača, a na počecima rejtingovanja ja sam igrao na turniru finale prvenstva Novog Sada gde niko nije imao rejting ali se on osvajao ako ostvariš određen uspeh- plasman. Početni rejting je bio 2200 i ja sam ga tu osvojio.
U početku i još dugo godina šahisti su se trudili da što pre osvoje rejting kako bi se pokazali kao bolji od onih koji ga nemaju. Na sajtu FIDE kad gledate visinu rejtinga dobijete i informaciju koji ste po rejtingu u državi, što je jedan od sitnih podsticaja da povećavate svoj rejting. U početku niko nije mislio o tome kako je pored ostalog taj rejting ustvari jedan od glavnih poluga za slivanje novca u FIDE jer je posle uvedeno da svaka šahovska federacija plaća članarinu na osnovu broja rejtingovanih igrača koje ima. Godinama je sve bilo korektno i u redu ali onda je FIDE videla da se može prigrabiti više novca ako se olakša šahistima sticanje rejtinga pa su počeli da snižavaju prag najnižeg rejtinga a onda i uslove za sticanje istog. Sada je donji prag za rejting 1000 rtg poena i već sa jednom partijom protiv rejtingovanog igrača dobijaš Fide broj a više ne moraš imati 9 partija sa rejtingovanima da zaradiš rejting. Sve se radi da Fide zaradi. Ali ovo treba neko i da plati a to su nacionalne federacije pa klubovi i pojedinci u klubovima. Sada i najveći paceri imaju rejting. Pitanje sa početka teksta glasi kako se rešiti rejtinga a ono proističe iz toga koju korist ima pacer koji jedva mrda od toga što ima rejting, osim što njegov klub plaća rtg taksu za njega. Juče sam igrao za klub u meču NS lige i kad sam odigrao 8 potez u svojoj partiji, naš igrač na šestoj tabli koji ima rejting je već izgubio partiju. Inače pre početka meča pošto me on ne poznaje tražio je da odigra sa mnom jednu slobodnu partiju i pokušao je da mi da šuster mat. Nije problem što je on slab igrač jer to je normalno za nekog i ne smeta nikom ali šta će njemu rejting?
Svrha rejtinga jeste da se po njemu razvrstavaju igrači po jačini ali nema svrhe da se ovi što počinju partiju sa dva poteza ili što pokušavaju sa šuster matom rejtinguju. Ipak bi trebala neka pristojna granica za početak rejtingovanja. Ovako se vidi da je glavna fora- :Uzmi novac makar na koji način.

Tabela prve lige Jugoslavije 1964

Event: 16. Yugoslavian Championship - Team
               Yugoslavian Premier League (man)
        Place: Pula, Yugoslavia
         Date: 09 - 16.05.1964.
        Games: 6/180
               
 
Original file: Bukvic Rajko, Belgrade (Yugoslavia)
  Edited file: Mirsad Crnic

Igralo se na 10 tabli  6 seniora, 2 omladinca i 2 žene

 

———————————————————————

Games : 6/180                    1   2   3   4   5   6   7    Points

———————————————————————

 1. Partizan, Belgrade    (5)   xxx 6.0 6.0 7.0 6.5 6.5 9.0    41.0

 2. Mladost, Zagreb       (3)   4.0 xxx 6.0 5.5 7.0 7.0 7.0    36.5

 3. Novinar, Ljubljana    (4)   4.0 4.0 xxx 6.5 6.5 6.5 8.5    36.0

 4. Mladost, Zemun        (6)   3.0 4.5 3.5 xxx 5.0 5.0 9.0    30.0

 5. Sarajevski sah klub   (1)   3.5 3.0 3.5 5.0 xxx 5.5 8.0    28.5

 6. Novosadski sah Klub   (7)   3.5 3.0 3.5 5.0 4.5 xxx 7.5    27.0

 7. Stevo Patako, Bitolj  (2)   1.0 3.0 1.5 1.0 2.0 2.5 xxx    11.0

———————————————————————

 
——————————–

TEAM RESULTS :

——————————–

I. Seniors

 

Patizan, Beograd       29.0 (48)

Mladost, Zagreb        21.0

Novinar, Ljubljana     20.0

Mladost, Zemun         18.5

Sarajevski sah klub    14.5

Novosadski sah klub    12.5

Stevo Patako, Bitolj   10.5

——————————–

II. Women

 

Novinar, Ljubljana     9.0 (12)

Mladost, Zagreb        8.5

Novosadski sah klub    8.0

Mladost, Zemun         6.5

Sarajevski sah klub    6.0

Partizan, Beograd      4.0

Stevo Patako, Bitolj   0.0

——————————–

III. Juniors

 

Partizan, Beograd      8.0 (12)

Sarajevski sah klub    8.0

Mladost, Zagreb        7.0

Novinar, Ljubljana     7.0

Novosadski sah klub    6.5

Mladost, Zemun         5.0

Stevo Patako, Bitolj   0.5

——————————–

INDIVIDUAL RESULTS :

——————————–

Sarajevski sah klub

 

Bogdanovic Rajko       1.5 (4)

Kozomara Vlado         2.5 (6)

Smailbegovic Hasan     4.0 (6)

Marinkovic Radovan     2.0 (6)

Udzvarlic Halko        2.0 (6)

Rodic Dragan           2.5 (6)

Boskovic Milorad       3.5 (6)

Mestrovic Zvonko       4.5 (6)

Sukalo Rada            1.5 (6)

Savic Marija           4.5 (6)

Ridanovic              0.0 (2)

——————————–

Stevo Patako, Bitolj

 

Ilijevski Boris        2.0 (6)

Ilijevski Dimitar      3.0 (6)

Stojanoviski Kiril     2.5 (6)

Bilafer Nedeljko       1.5 (6)

Georgijevski Stojan    0.5 (6)

Sotirovski Jonce       1.0 (6)

Stojanova Nada         0.0 (6)

Krasnica Teuta         0.0 (6)

Nizamov Saso           0.0 (6)

Janekov Jovan          0.5 (6)

——————————–

Mladost, Zagreb

 

Udovcic Mijo           3.5 (5)

Damjanovic Mato        3.0 (6)

Marovic Drazen         3.0 (6)

Nemet Ivan             1.0 (4)

Rukavina Josip         3.0 (5)

Susic Idriz            2.5 (4)

Gliksman Darko         5.0 (6)

Belamaric Tanja        3.0 (6)

Kitonic Rajka          5.5 (6)

Jurcec Vladimir        1.5 (4)

Petrovic Svetozar      3.5 (5)

Belamaric Goran        2.0 (3)

——————————–

Novinar, Ljubljana

 

Parma Bruno            3.0 (5)

Krzisnik Zvone         2.5 (6)

Bajec Ivo              4.0 (6)

Plavcak Vlado          2.5 (5)

Ankerst Marjan         4.5 (6)

Planinc Albin          3.5 (6)

Fajfer Peter           0.0 (1)

Ljiljak Milka          5.0 (6)

Krzisnik Vera          3.0 (5)

Rebolj Olga            1.0 (1)

Jelen Istok            4.0 (6)

Ceglar Bratko          2.0 (5)

——————————–

Partizan, Beograd

 

Matanovic Aleksandar   4.0 (5)

Matulovic Milan        3.5 (5)

Ciric Dragoljub        2.5 (5)

Karaklajic Nikola      4.0 (5)

Milic Borislav         4.0 (5)

Durasevic Bozidar      6.0 (6)

Sokolov Vladimir       5.0 (5)

Ostojic Predrag        4.0 (6)

Despotovic Momcilo     4.0 (6)

Velimirovic Jovanka    2.0 (6)

Radosevic Smiljka      2.0 (6)

——————————–

Mladost, Zemun

 

Smederevac Petar       3.5 (5)

Djaja Dragutin         4.5 (6)

Koraksic Ljubomir      3.0 (6)

Andelkovic Svetislav   3.0 (6)

Pervan Tomislav        3.0 (6)

Joksimovic Slobodan    0.5 (4)

Ancic Tomislav         1.0 (2)

Timofejev Lidija       3.5 (6)

Vujnovic Anka          3.0 (6)

Joksimovic Dragoljub   3.0 (6)

Bukur                  2.0 (5)

Panic Zoran            0.0 (1)

——————————–

Novosadski sah klub

 

Tot Borislav           1.5 (6)

Kulzinski Nikolaj      1.0 (5)

Letic Arisko           1.5 (5)

Ilijc Milan            2.5 (5)

Basta Dane             2.0 (4)

Deze Anton             1.5 (6)

Jovic Ljubisa          2.5 (5)

Jocic Ljubica          6.0 (6)

Milic Ratislava        2.0 (6)

Miladinov Milan        3.5 (6)

Rogaljski Djordje      3.0 (6)

——————————–

Zašto ŠK Smederevo ne igra u I ligi

 

Igraci optuzuju predsednika sampionskog tima

Tadic, Perunovic i Milanovic: Nadali smo se do poslednjeg dana. – Nikolic: Niko ne pominje premije koje je delio SK Smederevo

Kada aktuelni prvak Srbije i pobednik Kupa otkaze ucesce u Prvoj ligi uoci samog takmicenja, mogu da se ocekuju burne reakcije na sve strane. Igraci Smederevskog SK doputovali su u Valjevo, sastali se sa predsednikom SS Srbije Miodragom Vukoticem i predsednikom SSCS Selimirom Manojlovicem, ali resenje nisu nasli. Velemajstori Branko Tadic, Milos Perunovic i Danilo Milanovic zajednicki su se obratili javnosti, optuzujuci predsednika SK Smedereva Milana Nikolica:
– Smatramo da je iskljuciva odgovornost na predsedniku kluba. Poslednja dva meseca prekinuo je svaki kontakt sa nama. Nije nam se javljao na pozive, osim nekoliko SMS poruka da ce se javiti kad bude mogao. Mi smo zeleli da se pojavimo na Prvoj ligi jer smatramo da smo duzni da branimo titulu i da je nekorektno propustiti takvo takmicenje. Osteceni su svi: igraci, SK Smederevo, SS centralne Srbije, SS Srbije… Kada nam je stigla poruka od predsednika Nikolica sa dodatnim uslovom da jedino ako ostanemo u Ligi mozemo ocekivati da ce ugovorene obaveze biti ispunjene, poslali smo mu mejl i jasno naznacili da je jedino on odgovoran za igracki kadar i za rezultat ekipe s obzirom da nemamo stranca, ni sestu tablu. Dan pre Lige stupili smo u kontakt sa predsednikom Nikolicem i predlozili da sva dugovanja budu prolongirana do 1. marta 2012. godine. Sve imamo dokumentovano kroz SMS poruke i mejlove.
Smederevci su svakako izgubili status prvoligasa, a dalje posledice po klub tek ce da se vide. Predsednik sampionskog kluba Milan Nikolic, koga smo telefonom nasli u Makedoniji, smatra da igraci nisu pokazali dovoljno strpljenja:
– Razlog je iskljucivo finansijske prirode, jer klub prvi put nije u mogucnosti da ispuni potrazivanja igraca u zadatom roku. U protekloj sezoni smo cak obezbedili igracima premije koje sada niko ne spominje. Ove godine je isplacen jedan deo ugovora igracima u maju, na Kupu koji je nas klub osvojio. Ponovo su igraci nagradjeni premijama. Dakle, dobra volja je postojala. Odlukom SSS da se termin Prve lige ne pomeri i time omoguci Ivanisevicu da nastupi za nas, izgubili smo ozbiljnog sponzora i krajem juna smo dovedeni u pat poziciju. Sledeca dva meseca sam proveo u ocajnickom trazenju sponzora i to je osnovni razlog zasto je sekretar kluba preuzeo obavezu komuniciranja sa igracima. Sa druge strane, igraci su sekretara obavestili da je potrebno pisano garantovati isplatu ostatka ugovora do 1. novembra. Taj rok je za nas bio nerealan. Tek u petak, dan uoci Lige, meni je saopsteno da rok moze da se pomeri na 1. mart 2012, ali tada je bilo kasno. Na celo kluba dosao sam pre sedam godina kad je bio treceligas, u velikim finansijskim problemima. Smatram da smo sekretar Bojan Jovanovic i ja klub casno doveli do vrha srpskog saha i nadamo se da ce u buducnosti da se oporavi.
Aleksandar Stanic
Preneseno iz POLITIKE

Turnir u Bačkom Petrovcu 7 8 2011

Slovacke narodne svecanosti

Konacna lista

Plasman   Ime Rtg Poena BK.
1 GM Popovic Petar 2489 7,5 53,0
2 GM Popovic Dusan 2569 7,5 53,0
3 IM Govedarica Radovan 2388 7,5 51,5
4 GM Lazic Miroljub 2449 7,0 50,0
5 GM Martinovic Slobodan 2436 7,0 49,5
6 GM Cabrilo Goran 2454 7,0 49,0
7 IM Saric Sinisa 2472 7,0 44,0
8 IM Brkljaca Ante 2319 6,5 49,5
9 GM Pikula Dejan 2532 6,5 48,0
10 Dimitrijevic Nenad 2213 6,5 47,5
11 Brajic Miloje 2206 6,5 45,5
12 FM Ilijc Milan 2192 6,5 43,0
13 Zonjic Milos 2160 6,5 43,0
14 Ignjatovic Dragan 2107 6,5 41,0
15 Roganovic Nebojsa 2194 6,5 41,0
16 FM Dragovic Momcilo 2380 6,0 47,0
17 GM Kovacevic Aleksandar 2568 6,0 47,0
18 FM Petkovic Radosav 2280 6,0 46,0
19 Popovic Dobrivoj 2217 6,0 44,0
20 FM Sirotanovic Obrad 2275 6,0 43,5
21 Cirjanic Velibor 2193 6,0 42,5
22 Guzsvany Arpad 2181 6,0 42,5
23 Paroski Sinisa 2180 6,0 42,0
24 FM Jovanovic Milenko 2199 6,0 40,0
25 Peric Stevan 2210 6,0 35,5
26 Tancik Kristijan 2273 5,5 46,5
27 Grujic Zoran 2339 5,5 44,0
28 Roska Branislav 2136 5,5 43,0
29 IM Rakic Tomislav 2332 5,5 42,0
30 Vukovic Miroslav R 2222 5,5 41,5
31 Popovic Milan S 2007 5,5 40,5
32 Ubiparip Zivko 2130 5,5 40,0
33 Kozomora Dragan 2095 5,5 38,5
34 Simetic Ostoja 2058 5,5 37,0
35 Petrovic Danijela 1808 5,5 37,0
36 Parnicki Zlatko 2196 5,5 35,5
37 Radosavljev Milan 0 5,0 46,0
38 FM Cengija Vanja 2267 5,0 44,0
39 Djurdjevic Petar M 2167 5,0 43,5
40 Puskas Tihomir 1985 5,0 43,0
41 Dronjic Sinisa 2173 5,0 42,5
42 Markov Ziva 2154 5,0 41,0
43 Blanusa Ranko 2016 5,0 41,0
44 Dedijer Zarko 2003 5,0 40,5
45 Kracunov Bozidar 2078 5,0 40,0
46 Manojlovic Sava 2082 5,0 40,0
47 Utjesanovic Nedeljko 0 5,0 39,5
48 Radovic Jovica 0 5,0 38,5
49 Bruk Mihal 0 5,0 38,0
50 Krneta Milan 2024 5,0 37,5
51 Poprzen Miroslav 1964 5,0 37,5
52 Petrovic Vladan 2044 5,0 37,0
53 Sokic Dragomir 1989 5,0 36,5
54 Marinkov Nikola 0 5,0 36,5
55 Vujovic Branislav 2111 5,0 36,0
56 Medvedj Mihal 0 5,0 34,5
57 Milunic Radivoj 0 5,0 33,5
58 Zlatkovic Bosko 2016 5,0 25,5
59 Dronjic Jozo 0 4,5 43,5
60 Rastovic Milos 2068 4,5 42,0
61 Pecelj Nedeljko 2168 4,5 40,5
62 Golupski Vladislav 1886 4,5 40,0
63 Domonji Martin 1991 4,5 40,0
64 Grujic Danijela 2129 4,5 39,5
65 Bjeloglav Milica 1998 4,5 38,5
66 Topolski Pavel 0 4,5 38,5
67 Pesic Zoran S 1979 4,5 36,5
68 Curakovic Dragan 2122 4,5 36,0
69 Mitrovic Dragan S 1747 4,5 36,0
70 Protudjer Bozo 2023 4,5 35,5
71 Grbic Branko 1922 4,5 34,5
72 Vlahovic Ljubo 1793 4,5 34,5
73 Castven Samuel 0 4,5 32,5
74 Stankovic Ivan G 2201 4,5 32,0
Belanji Branislav 0 4,5 32,0
76 Djapic Davor 0 4,5 32,0
77 Cica Dragan 1973 4,0 42,0
78 Rajak Luka 2194 4,0 40,5
79 Vranes Davorin 2048 4,0 38,5
80 Dermisek Stipa 2068 4,0 38,0
81 Bartos Jan M 0 4,0 37,5
82 Lazic Milorad 0 4,0 36,5
83 Srdjanov Stevan 2203 4,0 36,0
84 Cvetkovic Slobodan 0 4,0 36,0
85 Stanisic Dragoljub 1967 4,0 36,0
86 Medjesi Zvonimir 0 4,0 36,0
87 Milicevic Petar 2015 4,0 35,5
88 Marcok Pavel 0 4,0 35,5
89 Martinek Benjamin 0 4,0 35,0
90 Trusina Jan 0 4,0 35,0
91 Karlicic Bozidar 2035 4,0 33,5
92 Boldocki Rastislav 0 4,0 28,5
93 Pavicevic Spomenko 0 3,5 39,5
94 Varga Robert 0 3,5 39,0
95 Vranjes Mico 0 3,5 38,5
96 Rakic Mika 0 3,5 38,0
97 Mandac Jan 0 3,5 38,0
98 Kacar Darko 2175 3,5 37,5
99 Popov Maja 0 3,5 36,0
100 Tubic Miladin 0 3,5 36,0
101 Grasananin Ivan 0 3,5 35,5
102 Vranjes Zarko 1840 3,5 34,5
103 Opalic Aleksandar 0 3,5 34,5
104 Sipka Mladen 1953 3,5 33,5
105 Pecnik Pavel Jr 2047 3,5 32,0
106 Manojlovic Todor 0 3,0 39,0
107 Hajder Nedeljko 0 3,0 35,0
108 Selenji Zoltan 0 3,0 34,0
109 Malesevic Dusko 0 3,0 31,5
110 Grujic Dragomir 0 3,0 31,5
111 Madzgalj Jovana 0 3,0 31,5
112 Krizov Jan 0 3,0 31,5
113 Hegedis Milan 0 3,0 31,0
114 Benka Mihal 0 3,0 30,5
115 Galadjik Pavel 0 3,0 28,5
116 Lacarski Pero 0 3,0 27,5
117 Grnja Mihal 0 3,0 27,0
118 Mutlak Zoran 1898 2,5 43,0
119 Majta Mirsolav 0 2,5 34,5
120 Cvetanovic Damjan 1857 2,5 32,5
121 Bocka Denis 0 2,5 31,5
122 Tadic Ante 0 2,0 36,5
123 Kolarski Radoslav 0 2,0 33,5
124 Labat Pavel 0 2,0 29,5
125 Zaholed Jan 0 2,0 29,0
126 Radojevic Djuro 0 2,0 27,5
127 Bocka Vanja 0 2,0 26,5
Zaric Jovan 0 2,0 26,5
129 Hlpka Ondrej 0 1,5 25,0
130 Meszaros Ferenc 1832 0,0 27,5

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

Partije sa prvenstva Vojvodine 2011

 

EVO NEKOLIKO PARTIJA SA MEDJUNARODNOG PRVENSTVA VOJVODINE

Bogosavljevic,B (2548) – Robulj,N (2295) [E67]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.2), 30.07.2011

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0-0 5.0-0 d6 6.c4 Nbd7 7.Nc3 e5 8.h3 Re8 9.dxe5 Nxe5 10.Nxe5 Rxe5 11.Bf4 Re8 12.Rc1 Be6 13.b3 Qc8 14.Kh2 a6 15.Qd2 Rb8 16.a4 Bf5 17.Bh6 Bh8 18.Be3 Ne4 19.Bxe4 Bxe4 20.Bd4 Bxd4 21.Qxd4 Qf5 22.f3 Bc6 23.e4 Qe5 24.Qxe5 Rxe5 25.b4 f5 26.b5 Be8 27.f4 Rc5 28.exf5 gxf5 29.g4 Rxc4 30.bxa6 bxa6 31.Nd5 Rxc1 32.Rxc1 c5 33.Ne7+ Kf7 34.Nxf5 Rd8 35.g5 Bxa4 36.Kg3 Bb3 37.h4 a5 38.h5 a4 39.Re1 Rd7 40.Nh6+ Kf8 41.f5 a3 42.g6 hxg6 43.hxg6 Bc2 44.Ra1 Kg7 45.Kf4 Ra7 46.Kg5 Kf8 47.f6 Bxg6 48.Kxg6 a2 49.Nf5 Ra4 50.Nxd6 Rg4+ 51.Kf5 Rg2 52.Re1 Rf2+ 53.Kg5 Rg2+ 54.Kh4 Kg8 55.Re8+ Kh7 56.Ra8 Kg6 57.f7 Rf2 58.Rxa2 Rf4+ 59.Kg3 Rf6 60.Ra8 1-0

Mrkonjic,N (2381) – Bodiroga,P (2395) [E61]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.5), 30.07.2011

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 0-0 5.Bf4 d6 6.e3 Nc6 7.Be2 Nh5 8.0-0 Nxf4 9.exf4 e6 10.Qd2 Ne7 11.Rac1 c6 12.g3 b6 13.a4 Bb7 14.h4 h5 15.Qc2 c5 16.dxc5 bxc5 17.Rfd1 Nf5 18.Qd3 Qb6 19.Ne4 Rfd8 20.Re1 Rab8 21.b3 Bxe4 22.Qxe4 Qxb3 23.Rb1 Qxa4 24.Kg2 Rb6 25.Rxb6 axb6 26.Rb1 Rb8 27.Bd3 Qd7 28.Bc2 d5 29.Qd3 Qc6 30.Kg1 dxc4 0-1

Vranes,D (2048) – Paroski,S (2180) [B03]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.25), 30.07.2011

1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Nc6 7.Be3 Bf5 8.Nc3 e6 9.Nf3 Be7 10.Be2 0-0 11.0-0 f6 12.exf6 Bxf6 13.Qd2 Kh8 14.Rac1 Qe7 15.Rfd1 Rad8 16.h3 h6 17.b3 Rd7 18.Bf1 Bg6 19.d5 exd5 20.c5 Nc8 21.Nd4 Nxd4 22.Bxd4 c6 23.Re1 Bxd4+ 24.Qxd4 Qg5 25.Rcd1 Rdf7 26.Re5 Qf6 27.Qe3 Re7 28.Rxe7 Nxe7 29.Ne2 Nf5 30.Qf3 Kh7 31.Nd4 Nxd4 32.Qxf6 Rxf6 33.Rxd4 Be4 34.b4 a6 35.a4 Kg6 36.b5 axb5 37.axb5 cxb5 38.Bxb5 Kf5 39.Ra4 Ke5 40.Be2 d4 41.Ra5 Bc6 42.Bc4 Ke4 43.Ra3 Bd5 44.Bd3+ Ke5 45.Ra1 Bc6 46.Bc4 d3 47.Bxd3 Kd4 48.Be2 Kxc5 49.Rc1+ Kd4 50.Rc4+ Ke3 51.Bf1 Rxf1+ 0-1

Srdjanov,S (2203) – Karlicic,B (2035) [C42]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.24), 30.07.2011

1.Nf3 Nf6 2.d3 d6 3.e4 e5 4.Be2 Be7 5.c3 c6 6.Nbd2 0-0 7.h3 Nbd7 8.Nf1 d5 9.Qc2 Qc7 10.g4 Nc5 11.Ng3 Ne6 12.g5 Ne8 13.Nf5 Nf4 14.Bxf4 exf4 15.Nxe7+ Qxe7 16.exd5 cxd5 17.0-0-0 Nc7 18.d4 Qe4 19.Ne5 Qxc2+ 20.Kxc2 Bf5+ 21.Bd3 Bxd3+ 22.Nxd3 Ne6 23.h4 Rac8 24.Kd2 b6 25.Rde1 g6 26.Re5 Rfd8 27.Nb4 Rc4 28.Nxd5 Nxd4 29.Nf6+ Kg7 30.cxd4 Rdxd4+ 31.Ke2 Rc2+ 32.Kf3 Rd3+ 33.Kg2 f3+ 34.Kg3 Re2 35.Re1 Rdd2 36.R1xe2 Rxe2 37.Re8 1-0

Brujic,B (2188) – Skrivanko,T (1918) [B91]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.18), 30.07.2011

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.g3 Qc7 7.Bg2 b5 8.e5 Bb7 9.exd6 exd6 10.0-0 Bxg2 11.Re1+ Be7 12.Nf5 Kf8 13.Rxe7 Qc6 14.Qe2 Bd5 15.Bf4 Nbd7 16.Bxd6 Kg8 17.Re5 Qxd6 18.Nxd6 Nxe5 19.Nxd5 Nxd5 20.Qxe5 Nf6 21.Nf5 h5 22.Ne7+ Kh7 23.Qf5+ Kh6 24.h4 Rhe8 25.Qg5+ Kh7 26.Nf5 Rg8 27.Re1 Ra7 28.Re8 1-0

Gazic,J (2271) – Lukajic,B (2111) [B31]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.15), 30.07.2011

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.0-0 Bg7 5.Nc3 e5 6.d3 Nge7 7.Bg5 0-0 8.Bc4 d6 9.Nd5 h6 10.Bh4 g5 11.Bg3 Bg4 12.Ne3 Bh5 13.h3 Nd4 14.Ng4 b5 15.Bb3 Nxb3 16.axb3 f5 17.exf5 Nxf5 18.Nfh2 Kh8 19.Ra6 Qc8 20.Qa1 Rf7 21.Ne3 Nxe3 22.fxe3 Rxf1+ 23.Nxf1 Qc7 24.e4 c4 25.bxc4 bxc4 26.Ne3 cxd3 27.cxd3 Be2 28.Nd5 Qc2 29.Rxa7 Rf8 30.Ra8 Bxd3 31.Rxf8+ Bxf8 32.Qa8 Qd1+ 33.Kh2 Qf1 34.Ne3 Qf7 35.Nf5 Qf6 36.Qd5 Bc2 37.b4 h5 38.b5 h4 39.Bf2 Qg6 40.b6 g4 41.b7 g3+ 42.Bxg3 hxg3+ 43.Nxg3 Qe8 44.Qc4 1-0

Petkovic,R (2280) – Markov,Z (2154) [C45]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.13), 30.07.2011

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Qh4 5.Nc3 Bb4 6.Ndb5 Qxe4+ 7.Be2 Bxc3+ 8.bxc3 Kd8 9.0-0 Nf6 10.Bg5 a6 11.Nd4 Nxd4 12.cxd4 Qf5 13.Bh4 d6 14.c4 Re8 15.Re1 Re4 16.Bg3 Qa5 17.f3 Re7 18.d5 Bf5 19.Bf2 Nh5 20.Qd4 Kd7 21.Bf1 Rae8 22.Rec1 b6 23.Qb2 Kc8 24.Rc3 Bd7 25.Ra3 Ba4 26.Rb1 b5 27.cxb5 axb5 28.Qd4 Qb6 29.Rxa4 Qxd4 30.Rxd4 1-0

Peovic,M (2227) – Mujagic,R (2271) [B31]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.11), 30.07.2011

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.0-0 Bg7 5.Re1 Nf6 6.c3 0-0 7.h3 a6 8.Bf1 d6 9.d4 e5 10.dxc5 dxc5 11.Qc2 h6 12.a4 Be6 13.Nbd2 Qc7 14.Nc4 Bxc4 15.Bxc4 Na5 16.Nd2 Rfd8 17.b3 Rab8 18.Bf1 b5 19.axb5 axb5 20.Ba3 Bf8 21.Rad1 c4 22.Bxf8 cxb3 23.Nxb3 Kxf8 24.Nxa5 Qxa5 25.Qb3 Kg7 26.Ra1 Qb6 27.Ra2 1-0

Jovic,S (2273) – Kumic,F (2088) [E99]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.10), 30.07.2011

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 0-0 6.Nf3 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.Be3 f5 11.f3 f4 12.Bf2 g5 13.g4 fxg3 14.hxg3 Ng6 15.Be3 h6 16.Nd3 Nf6 17.c5 Nh5 18.cxd6 cxd6 19.Bf2 Bh3 20.Re1 Rf7 21.Kh2 Bd7 22.f4 Nxg3 23.Bxg3 exf4 24.Bf2 Ne5 25.Bh5 Rf8 26.Nxe5 Bxe5 27.Qf3 Qf6 28.Rac1 b5 29.Re2 Qg7 30.Rg1 Rac8 31.Nd1 Rc1 32.Rd2 a5 33.Bb6 a4 34.Ba5 Bd4 35.Rgg2 Rc4 36.Bc3 Bxc3 37.Nxc3 b4 38.Nd1 Qe5 39.Nf2 Ra8 40.Bg4 Be8 41.Bf5 Kg7 42.Nd3 1-0

Sertic,R (2406) – Pezelj,N (2364) [D11]

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine Novi Sad (9.6), 30.07.2011

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 a6 5.a4 e6 6.Nbd2 Nbd7 7.b3 Bb4 8.Qc2 Qe7 9.Bb2 Ne4 10.Bd3 f5 11.0-0 0-0 12.Nb1 Rd8 13.Ba3 Bd6 14.Qb2 c5 15.cxd5 exd5 16.Nc3 Ndf6 17.Ne2 b6 18.a5 Rb8 19.axb6 Rxb6 20.dxc5 Nxc5 21.Bxc5 Bxc5 22.Ned4 Ne4 23.Rfc1 Qd6 24.Ra5 Kh8 25.Bxe4 Bxd4 26.Qxd4 dxe4 27.Rd5 Bb7 28.Rc7 1-0

SPEC  iz ranijeg kola

Zlatkovic -Petovic

12:55 PM on July 29, 2011

[Event „II medj prv Vojvodine Novi Sad“]
[Site „?“]
[Date „2011.07.28“]
[Round „?“]
[White „Zlatkovic, Bosko“]
[Black „Petovic, Jovo“]
[Result „1-0“]
[ECO „A51“]
[PlyCount „45“]

1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. e3 Bb4+ 4. Nc3 Ne4 5. Bd2 exd4 6. Nxe4 Qe7 7. Bxb4 Qxb4+
8. Qd2 Qe7 9. Qxd4 f5 10. Nc3 Nc6 11. Qd1 Qb4 12. Qd2 O-O 13. Bd3 Qc5 14. Nge2
Nb4 15. Qd1 b6 16. a3 Nc6 17. b4 Qe5 18. O-O Bb7 19. Qc2 Rf6 20. Ng3 Ne7 21.
Nd5 Nxd5 22. cxd5 Qxd5 23. Bc4 1-0

Uputstvo za pravdanje troškova

 

                       UPUTSTVO ZA PRAVDANJE TROŠKOVA KLUBA

 

Autor : Predsednik šah kluba  xyz                                            10 avgust 2011

 

Čitajući tekstove i svadje oko finansijskih izveštaja i pravdanja troškova šahovskih klubova želim da pomognem ostalim neupućenim u ove stvari da shvate kako se šta radi i da razumeju sistem koji koristimo mi predsednici klubova.

1-

Imajte na umu da svi korisnici sredstava ispod 1000 evra nisu zanimljivi kontrolnim organima i neće vam oni doći u kontrolu bez posebne prijave od nekog „prijatelja“.

Razlog je to što je isti posao kontrolora za neki mali klupčić sa malom dotacijom i za neki veliki klub sa velikom dotacijom a ako kontrolor i nadje neke nepravilnosti one su sitne jer su i male pare u pitanju.

2-

Primetili ste da Uprava za sport cepidlači oko svakog papira i svakog makar i najsitnijeg iznosa ako ga nema pokrivenog računom ili ugovorom ili izvodom sa računa.

Ali ta uprava nema pojma da li je klub organizovao neki turnir ili putovao negde ili slao igrače na neki turnir ,  a neće da pitaju Šahovski savez kojem klub pripada.

Ovo vam je odlična stvar za nas da se možemo snalaziti. Naprimer kada ja kupim gorivo za moj auto onda tražim račun na ime kluba i to onaj  fiskalni ali i onaj  veliki i kažem PIB broj kluba. Dobijem račun na pumpi i  pravdam taj iznos da je „ kao“  klub putovao na neko takmičenje. Za ovaj posao angažujem i druge članove kluba i oni obezbede takve račune.

Sledeći štos je prikazivanje računa od raznih sitnica koje je neko kupio gotovinom a koje i klub može da koristi (olovke, papir, punjenje štampača ,popravka kompjutera, popravka satova i drugo).

Moguće je i prikazovanje malih računa- priznanica koje igrači dobiju kad plate negde kotizaciju za turnir a one glase na naš klub a igrači nisu ni igrali niti išta platili , ili gotovinski račun da ste negde iznajmili za turnir neku opremu ili salu i platili gotovinom,  koju posle podižete sa računa kluba, a iznajmljivanja nije ni bilo.

3-

Neću da nabrajam još mnogo prefinjenije načine za pravdanje nepostojećih troškova da me neko ne optuži da pomažem u muvanju.

I tako mi predsednici na ovaj način možemo da oslobodimo klupske pare za razne proslave, jelo, piće, a neki „pošteni“ od toga plaćaju sebe i igrače amatere.

 

Ja sam siguran da su svi predsednici i članovi klubova  koji učestvuju na ovom sajtu pošteni ,bez i najmanje sumnje ali za one koji ipak pomisle da malo muvaju neka znaju da i drugi znaju kako se to radi

POZDRAV POSETIOCIMA

Poštovani posetioci ,

Ovaj sajt je otvoren samo za diskusije  o šahu. Molim ne petljajte ovde politiku jer će se brisati.U vrhu strane kliknite na temu koja vas interesuje.

Ovde možete da diskutujete kada i koliko hoćete. Sajt je za zabavu i razbibrigu. 

Ovaj sajt za diskusije je otvoren jer je očigledno da ljudi imaju potrebe da nešto kažu i napišu što ih muči a to nemaju gde i žele da ostanu anonimni kako bi izbegli privatne pritiske i neprijatnosti van interneta.

Ne morate se registrovati da bi diskutovali ali nešto morate upisati u prozore kad sajt zatrazi.

Ovaj sajt je zamišljen kao farma sa Pink-a ali na internetu, gde se možete svadjati i raspravljati /bez vredjanja i psovanja/a niko vam neće zbog toga moći da preti, kad ne zna ko ste.

Moderator će brisati nepristojne i uvredljive tekstove.

Na ovom sajtu možete koristiti sva naša slova kao i  šćžčćđ

KLIKNITE GORE U VRHU STRANE  – IZABERITE TEMU ZA DISKUSIJE

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine

.

.

Drugo medjunarodno prvenstvo Vojvodine

Konacna lista

Plasman   Ime Rtg FED Poena BK. BK. Rtg+/-
1
GM Bogosavljevic Boban 2548 SRB 7,0 50,5 54,5 -3
2 IM Bodiroga Predrag 2395 SRB 7,0 48,0 53,0 13
3 IM Smith Bryan G 2503 USA 7,0 48,0 52,0 1
4 GM Drazic Sinisa 2501 SRB 7,0 47,5 51,0 1
5 GM Tosic Miroslav 2402 SRB 7,0 47,5 51,0 9
6 IM Sertic Rudolf 2406 CRO 6,5 50,5 55,0 10
7 Indjic Aleksandar 2373 SRB 6,5 48,0 52,0 9
8 FM Pantelic Sasa 2364 SRB 6,5 46,0 50,0 8
9 Robulj Nenad 2295 SRB 6,5 46,0 49,5 20
10 IM Leskur Dejan 2421 SRB 6,5 45,0 48,5 2
11 FM Stojkovic Miroljub 2265 SRB 6,5 44,0 48,5 -4
12 Jovic Stevan 2273 SRB 6,5 43,5 47,5 17
13 Peovic Milos 2227 SRB 6,5 43,5 47,0 19
14 FM Ujhazi Ivan 2218 SRB 6,5 40,5 44,5 8
15 IM Radlovacki Jovan 2416 SRB 6,0 50,5 54,0 1
16 IM Mrkonjic Nenad 2381 CRO 6,0 48,0 52,5 -1
17 Lukovic Vladimir 2225 SRB 6,0 47,0 50,0 28
18 FM Petkovic Radosav 2280 SRB 6,0 46,5 51,5 11
19 Dimitrijevic Nenad 2213 SRB 6,0 46,0 49,5 20
20 FM Pezelj Novak 2364 SRB 6,0 45,5 49,5 -3
21 FM Gazic Josip 2271 GER 6,0 43,5 47,0 1
22 CM Cvetanovic Uros 2232 SRB 6,0 41,5 45,5 4
23 FM Ilijc Milan 2192 SRB 6,0 41,5 44,5 7
24 Tancik Kristijan 2273 SRB 6,0 41,0 44,5
25 FM Brujic Bozidar 2188 SRB 6,0 40,5 42,5 1
26 Petrovic Danijela 1808 SRB 6,0 33,0 34,0
27 Cabarkapa Novak 2177 SRB 5,5 47,5 50,5 25
28 FM Kislik Erik Andrew 2328 USA 5,5 46,0 50,5 -13
29 FM Mujagic Ramo 2271 SRB 5,5 44,0 48,0 -5
30 Ratkovic Miloje 2132 SRB 5,5 43,5 46,5 24
31 Srdjanov Stevan 2203 SRB 5,5 43,0 46,5 12
32 IM Saric Sinisa 2472 SRB 5,5 43,0 45,5 -24
33 Zonjic Milos 2160 SRB 5,5 42,0 45,5 2
34 Mastrapovic Vladimir 2266 SRB 5,5 42,0 43,0 -6
35 Pecurica Milos 2122 MNE 5,5 40,5 42,5 7
36 Kumic Filip 2088 SRB 5,5 40,0 43,0 17
37 Sokic Dragomir 1989 SRB 5,5 40,0 43,0 9
38 Kusina Jan 2092 POL 5,5 39,5 42,5 -3
39 Zlatic Milan 2077 SRB 5,5 39,0 42,0 14
40 Paroski Sinisa 2180 SRB 5,5 38,0 41,5 -13
41 Grujic Danijela 2129 SRB 5,0 44,5 48,5 6
42 Markov Ziva 2154 SRB 5,0 44,5 48,0 -8
43 Matovic Mihajlo 0 SRB 5,0 43,5 46,5
44 Ratkovic Milovan 2146 SRB 5,0 42,5 46,0 9
45 Skrivanko Tomislav 1918 SRB 5,0 42,0 45,0 27
46 FM Lukic Milutin 2026 CRO 5,0 39,5 42,5 0
47 Djurdjevic Petar M 2167 SRB 5,0 39,5 42,5 -8
48 Kanjuh Vladimir 2096 SRB 5,0 39,0 42,5 -5
49 Lukajic Bojan 2111 SRB 5,0 39,0 41,0 -3
50 Kolompar Ivan 2134 SRB 5,0 38,0 40,5 -30
51 Tadic Nikola 1959 SRB 5,0 38,0 40,0 22
52 Popovic Milan S 2007 SRB 5,0 37,5 40,5 -2
53 Zivkovic Zivojin 1984 SRB 5,0 37,0 40,0 4
54 Radovic Janko 1985 SRB 5,0 36,5 39,0 18
55 Djordjevic Danilo 1996 SRB 5,0 36,5 38,5 13
56 Grujic Zoran 2339 SRB 5,0 36,5 36,5 -17
57 Topoljski Pavel 0 SRB 5,0 33,5 36,5
58 Bjeloglav Milica 1998 SRB 5,0 33,0 36,0 -22
59 Remecki Sinisa 2250 SRB 4,5 42,5 45,0 -21
60 Copic Branko 2030 SRB 4,5 42,0 45,5
61 Okilj Tigran 1998 SRB 4,5 41,5 43,5 -1
62 Mehandzic Georgije 2106 SRB 4,5 40,5 43,5 -2
63 Ratkovic Milorad 2208 SRB 4,5 40,5 43,5 -10
64 Karlicic Bozidar 2035 SRB 4,5 39,0 41,5 -4
65 Vranes Davorin 2048 SRB 4,5 38,5 41,5 9
66 Golupski Vladislav 1886 SRB 4,5 38,5 41,0 8
67 Dermisek Stipa 2068 SRB 4,5 37,5 41,0 -18
68 Stanisic Dragoljub 1967 SRB 4,5 37,5 40,5 13
69 Kozomora Dragan 2095 SRB 4,5 37,5 40,0 -38
70 Aleksic Zvonimir 1960 SRB 4,5 37,0 39,0 0
71 Cvetanovic Damjan 1857 SRB 4,5 37,0 37,0
72 Milojevic Boban 1961 SRB 4,5 36,5 39,5
73 Banovic Ivan 1970 SRB 4,5 36,0 38,5 -2
74 Radovic Luka 1910 SRB 4,5 35,5 39,0 12
75 Cabrajac Zdravko 2070 CRO 4,5 35,0 38,0 -26
76 Raimbault Pierre 1960 FRA 4,5 34,5 36,5 -13
77 Milovanovic Marica 1955 SRB 4,5 33,0 35,0
78 Nikolic Predrag N 2019 SRB 4,0 43,5 47,5
79 Beslin Igor 2036 SRB 4,0 43,5 43,5 9
80 Vukovic Miroslav R 2222 SRB 4,0 41,0 45,0 -22
81 Kovacevic Goran B 2140 SRB 4,0 40,5 43,5 -12
82 Petrovic Vladan 2044 SRB 4,0 39,5 43,5 -8
83 Zlatkovic Bosko 2016 SRB 4,0 39,5 42,5 -19
84 Jovanovic Momir A 2012 SRB 4,0 37,5 40,5 2
85 Loi Andrea 1956 ITA 4,0 37,0 40,0 15
86 Ostojic Milos 2068 SRB 4,0 36,5 40,0
87 Vukovic Cvetko 0 SRB 4,0 36,5 40,0
88 Castven Samuel 0 SRB 4,0 36,0 38,0
89 Abrahamsen Jesper 0 BEL 4,0 35,5 37,5
90 Bozic Milan J 1804 SRB 4,0 34,0 36,5 24
91 Jozic Zoran 2030 CRO 4,0 34,0 36,0 5
92 D`andrea Jacopo 1891 ITA 4,0 32,0 34,0 -14
93 Pavkov Nebojsa 0 SRB 4,0 31,5 33,5
94 Matkovic Simana 0 SRB 4,0 31,0 33,0
95 Popovic Branislav 1781 SRB 4,0 29,5 30,5 -12
96 Dronjic Sinisa 2173 SRB 3,5 42,5 44,5 -8
97 Besedes Danilo 1762 SRB 3,5 36,5 38,5
98 Maravic Marko 0 SRB 3,5 35,0 38,5
99 Blonna Michele 2011 ITA 3,5 35,0 37,0 -21
100 Krstin Petar 1794 SRB 3,5 34,5 36,5 0
101 Naumov Marinko 1884 SRB 3,5 33,5 35,5 -1
102 Andric Nebojsa 1912 SRB 3,5 33,0 35,0 -2
103 Stosic Davor 1597 CRO 3,5 32,5 34,5 19
104 Mrle Jovan 1835 SRB 3,5 32,5 33,5
105 Sladojevic Teodora 0 SRB 3,5 31,5 34,0
106 Protudjer Bozo 2023 SRB 3,5 31,5 33,5 -47
107 Radojcic Dusko 0 SRB 3,5 31,0 33,0
108 Radovic Milos 1584 SRB 3,5 31,0 33,0 4
109 Nedeljkovic Stanislava 1674 SRB 3,5 30,5 33,0 -6
110 Todorovic Nemanja 1722 SRB 3,5 30,0 32,0
111 Hrescak Ivana 0 SLO 3,5 30,0 32,0
112 Venditti Raffaele 1645 ITA 3,5 30,0 30,0 -10
113 FM Licina Zoran 2273 CRO 3,0 38,0 41,5 -5
114 Salamun Janko 1740 SRB 3,0 34,5 37,0 -15
115 Majtan Miroslav 0 SRB 3,0 34,0 35,0
116 Lalic Danka 0 SRB 3,0 33,5 35,5
117 Petovic Jovo 1664 SRB 3,0 33,0 34,0 5
118 Borbas Petar 1810 SRB 3,0 32,0 34,0 -16
119 Loncar Marko 1893 CRO 3,0 32,0 34,0 -27
120 Litricin Ivana 0 SRB 3,0 30,5 32,5
121 Acimovic Djordje 0 SRB 3,0 29,5 31,5
122 Grbic Branko D 0 SRB 3,0 29,0 32,0
123 Pridigar Lovro 1548 SLO 3,0 29,0 31,0
124 Racic Teodora 0 SRB 2,5 33,0 36,0
125 Milicevic Zikica 2008 SRB 2,5 32,0 34,0 -30
126 Ratkovic Petar 1522 SRB 2,5 31,5 32,5 7
127 Panic Nikola I 0 SRB 2,5 29,5 31,5
128 Krejic Nik 0 SLO 2,5 22,5 24,5
129 Cica Luka 0 SRB 2,0 32,5 35,5
130 Carboni Enrico 1725 ITA 2,0 32,5 35,0 -10
131 Drazic Dusan 0 SRB 2,0 29,5 30,5
132 Jakovljevic Zdravko 1672 SRB 2,0 28,0 30,0
133 Skrbic Lazar 0 SRB 2,0 27,5 29,5
134 Stolic Tara 0 SRB 2,0 27,0 28,0
135 Hlpka Ondrej 0 SRB 2,0 26,0 27,0
136 Brajovic Spasoje 2039 SRB 1,0 37,0 38,0 -3
137 Petrovic Vanja 0 SRB 1,0 23,5 24,5
138 Poprzen Miroslav 1964 SRB 0,0 36,5 41,0
139 Battey Alexander 2326 USA 0,0 36,0 36,0
FM Baretic Dragoljub 2097 SRB 0,0 36,0 36,0
141 Popov Milos M 0 SRB 0,0 35,5 39,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

Tekst iz lista „Dnevnik“ 27 7 2011

TEKST OBJAVLJEN U „DNEVNIK“-U 27 7 2011

REAGOVANJE NA TEKST “SAHOVSKA FARMA”

Sahovska nagadjanja

  Povodom clanka “Sahovska farma”, objavljenog u Dnevniku prosle srede, pismom nam se obratio Darko Parezanin, predsednik Sportskog saveza Vojvodine, Evo tog pisma u celosti:

Ima podosta sportskih saveza, klubova i organizacija koji su u ovoj dvodecenijskoj besparici ili nestali ili zapali u apaticno stanje prezivljavanja. Kada je rec o savezima u Vojvodini inekcija je stigla 2001. godine u vidu Omnibus zakona kada su se novci, od kojih sto-sta zavisi, vratili u pokrajinu i na raspolaganje vojvodjanskom sportu. Doslovno svi savezi su ponovo profunkcionisali i imali potpunu autonomiju u trosenju budzetskog novca uz, naravno, odredjene obaveze kojim se obezbedjuje da novac za sport ne bi bio iskljucivo novac za plate sportskih radnika ili troskove kancelarije. Ukoliko se same clanice ne bune moze se raditi i sa prastarim statutima ili losim pravilnicima.

A sta se dogadja ako zelite da napravite skupstinu mimo svog statuta pokazuje vec 1,5-godisnja prica o Sahovskom savezu Vojvodine. Vrlo jednostavno pravnicko tumacenje (na osnovu dopisa potpisanog od strane nekolicine vojvodjanskih klubova), kojim se Skupstina smatra nelegalnom i, blago receno, preporucuje odrzavanje nove, stvorilo je nezadovoljstvo i ljutnju kod sahovskih izabranika. A kako ipak nije zgodno prozivati pokrajinskog sekretara za sport izbor je pao na pisca ovih redova koji je igrom slucaja zaposlen tamo, ali kao savetnik za finansije u sportu.

Umesto jednostavno sazvati novu Skupstinu, usput vrseci reviziju clanstva, problematicno legalni funkcioneri Saveza imali su vaznija posla:

1. Ostvariti znacajan uticaj u Sahovskom savezu Srbije (sto naravno uopste ne bi smetalo kada je rec o dobrobiti za vojvodjanski sah, ali ostavlja opor ukus ako se neki ljudi menjaju takvim vojvodjanskim glasovima).

2. Omalovaziti svakog ko drugacije misli (Novosadski sahovski savez, NSK, a na kraju i potpuno nejasan pokusaj smene mene kao predsednika Sportskog saveza Vojvodine, kojim sah sigurno ne dobija nista).

3. Rasiriti demagogiju da bi zakonita Skupstina (po Statutu) bila nekakav gubitak za vojvodjanski sah jer, boze moj, u njenom radu ne bi ucestvovali svi sahovski klubovi (glasaci) iz pokrajine.

A kako se prave sahovski delegati u Skupstini?

Citajuci dopise i razgovarajuci sa ljudima pisac ovih redova dosao je do nedvosmislanog zakljucka (ne ulazeci u dalje pravne poslove) da, na primer,  velemajstor Sinisa Drazic ne moze biti delegat Sahovskog saveza Vrsca ako jedan covek, mimo znanja drugih, lupi pecat svoga kluba (?) na ovlascenje doticnog Saveza.

  Pitanje za sahovsku javnost je da li da se Sekretarijat ne obazire na kasniji dopis vrsackih klubova kojim se osporava osnovno pravo ucesca S. D. tj. predstavljanja Vrsca na spornoj Kackoj Skupstini (uzgred to je samo jedan primer).

A na vec cuvenoj Skupstini sporni delegat nije samo glasac vec i izabrani koji potom svoj uticaj znalacki prosiruje i na teritoriji Srbije. Piscu ovih redova cak i to ne smeta ako to podrzava sahovska Srbija. Ali, ako veliki broj vrhunskih igraca i drugih sahovskih pregalaca u Srbiji ima svoje primedbe onda je red da i sahisti u pokrajini budu potpunije informisani o navedenim pitanjima. Uzgred, svaki gradjanin Vojvodine, pa samim tim i sahista, mogao je da se o ovim pitanjima informise u Pokrajinskom Sekretarijatu za sport i omladinu mnogo bolje nego na blogu Sahovska farma ili nekim kafanskim stolom.

Dakle, obustava finansiranja SSV nije znak samovolje ili mrznje prema sahu vec dosta jasan i jednostavan nacin objasnjavanja da se Zakon mora postovati.

Darko Parezanin, predsednik Sportskog saveza Vojvodine

Tekst iz lista „Dnevnik“ 20 jul 2011

 

Sreda 20. jul 2011.

SAHOVSKA FARMA

Vruce toplo leto

 

I ako niste gledali – culi ste za „Farmu“. Eto, takav nam je zargon, pa od poljoprivrednog dobra za gajenje domacih zivotinja dobismo gajenje nekih novih vrsta bez ukusa (i mirisa). Ali, s tom „farmom“ je lako – imate daljinski i ne tice vas se vise. A nije vas se ni do tada ticalo ni doticalo! Medjutim, ima jedna druga farma koja je uz sebe prikacila zvanje: sahovska! Naravno, na internetu. Internet sajt je cudo! Sve sto ne znas – a zelis da znas tu je ta sahovska farma. Pa ako i ne zelis da znas – daljinski ti tu ne vredi. Dzaba ti, drugi znaju! Jer tamo, tamo moze svako svakog da se tice i dotice. Neograniceno, bez lica i nalicja. Pod maskom zvanom nick. Psihijatrima su, iz prakse, poznati slucajevi dvojnih licnosti. Ali, cak ni oni nemaju iskustva sa visestrukim! A tamo su i takvi prepoznati!

Istine radi, sajt je privatnog lica, ali u funkciji jednosmerne tendencije odbrane neodbranjivih funkcionera zajednicke nam sahovske institucije, iako moderator posle skoro svakog svog posta pod raznoraznim nikovima tvrdi „da nije ni na cijoj strani, ali…“. Ali, i u funkciji protivnapada. Demagoski se vrsi zamena teza pa su oni drugi neradnici, nesposobni, neposteni… Sve sa prefiksom ne. Ne preza se ni od cega samo da se ocrne ljudi koji ne podrzavaju sadasnje stanje u Sahovskom savezu Vojvodine. A dokle ce potrajati to sadasnje stanje, ne zna se! Evo, ide 12. avgust, godina dana od pisma Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, Modesta Dulica, a odgovora nema, pa nema. Neshvatljivo je to ignorisanje! A ovamo se pitaju: „Gde su nasi novci?“

Na tom sajtu mozete saznati i da je, „iako je to jos tajna, pokrenuta akcija razresenja“ izvesnog gospodina „jer je blokirao sredstva namenjena Savezu“. U drugom postu moderatora mozete saznati i omalovazavajuce da taj gospodin i „nije takvo drmalo da moze da blokira sam pare“, ali i pitanja: „Zasto taj Pokrajinski sekretarijat ne naredi da se pravi nova Skupstina. Zasto daje neko misljenje za koje ga niko nije pitao.“ Odgovor je jednostavan: Pitali ga, pitali! Saznacete na tom sajtu i da „tamo (u tom sekretarijatu) sede sve neki nedovoljno kompetentni aparatcici i ne resavaju nista.“

Razestio se moderator – pa se zaboravio. Ili je pobrkao loncice?

 

E, moj moderatore!

  Bogoljub Dankovic