Predlog reorganizacije liga


Predlog za promenu sistema ekipnog takmičenja na ekipnom prvenstvu Srbije

Umesto sadašnje I lige Srbije, uspostati dva nivoa takmičenja na republičkom nivou:
1.    SUPER LIGA SRB IJE
2.    I liga Srbije
Ispod ova dva nivoa takmičenja koja bi se odvijala na republičkom nivou pod direktnom nadležnošću Šahovskog saveza Srbije, postojale bi regionalne lige i kao i do sada bi praktično predstavljale II ligu, pod direktnom nadleznošću udruženih savez kao i do sada: Vojvodina, Beograd i Centralna Srbija sa Kosovom (u daljem tekstu: Centralna Srbija), a ispod niže lige shodno broju klubova i nivoima koji su do sada bili. Regionalne i niže lige bi bile u nadležnosti udruženih saveza shodno organizacionoj i takmičarskoj strukturi regiona. SVE LIGE MORAJU POŠTOVATI I BITI USKLADJENE SA OSNOVNIM PRAVILIMA I NAČELIMA KOJA UREDJUJE ŠSS, A ŠAHOVSKI SAVEZI REGIONA SAMI UREDJUJU REGIONALNE LIGE POŠTUJUĆI OSNOVNA NEČELA JEDINSTVENOG ŠSS. POGOTOVO SE MORA POŠTOVATI PRINCIP ISTOVETNOSTI TAKMIČARSKOG SISTEMA KVALIFIKACIONIH PRAVILA ZA ULAZAK U LIGE POD NADLEŽNOŠĆU REPUBLIČKOG SAVEZA.
EKIPNA LIGAŠKA TAKMIČENJA
SUPER LIGA SRB IJE
Super liga Srbije bi imala 10 ekipa ! Super liga bi bila formirana od  prvoligaških klubova, odnosno onih koji taj status budu imali u takmičarskoj godini kada se Super liga uvede.
U takmičarskoj godini koja prethodi startu Super lige, bilo bi propozicijama i pravilnicima uredjeno i utvrdjeno da te godine iz tadašnje I lige ispad 5 EKIPA, a u nju te godine ulaze kao i do sada po jedan klub iz takmičarskih regionalnih područja: Vojvodina, Beograd i Centralna Srbija (UKUPNO 3 EKIPE).
U narednim takmičarskim godinama, iz Super lige bi ispadale dve poslednjeplasirane ekipe, a u ulazile bi dve prvoplasirane ekipe iz jedinstvene I lige Srbije.
I LIGA SRBIJE  bi imala 12 ekipa i formirala bi se ISTE  takmičarske godine, ALI  nakon ZAVRŠETKA Super lige i u njoj bi u startu, bile:  5 ekipa koje su ispale iz poslednje Prve lige po starom sistemu , automatski po 2 ekipe ( u početku to su drugo i trećeplasirana ekipa) iz svakog takmičarskog područja sadašnjih drugih liga (tj. sadašnjih prvenstava Vojvodine, Beograda i Centralne Srbije).Dvanesti član nove I Lige bi se odredio tromečom izmedju četvoroplasiranih ekipa sadašnje II lige (tj. liga udruženih saveza).
KONKRETNO
Ako bi Super liga startovala od 2013. Godine !!!!!
U 2011. godini donele bi se sve potrebne odluke, pravilnici i propozicije !
U 2012. godini igrala bi se, KAO I DO SADA, I liga po starom sistemu sa 12 ekipa, a iz lige bi ispalo 5 ekipa.
Igrale bi se i lige Vojvodine, Beograda i Centralne Srbije i iz njih bi se za SUPER LIGU plasirale kao i do sada po 1 prvoplasirana ekipa (3 ukupno), a za NOVU PRVU LIGU plasirale bi se ukupno 7 ekipa: direktno po 2 ekipe (dugo i treće plasirane), a četvrtoplasirane bi igrale tromeč za još jedno mesto.
Redosled igranja liga u 2012. godni bi bio:
PRVO SE IGRA SADAŠNJA PRVA LIGA iz koje bi ispalo pet  poslednje plasiranih ekipa i sele se u buduću I ligu!
ZATIM SE IGRAJU SADAŠNJE DRUGE LIGE (VOJVODINA, BEOGRAD I CENTRALNA SRBIJA) iz kojih se u SUPER LIGU ZA 2013 GODINU PLASIRA PO JEDNA PRVOPLASIRANA EKIPA, a za novu I ligu plasiraju po drugo i treće plasirana ekipa iz svakog područja , dok četvrtoplasirane igraju  tromeč za još jedno mesto u budućoj I ligi.
U 2013 GODINI STARTOVALA BI sledećim redosledom:
SUPER LIGA SRBIJE  (sastavljena iz 7 ekipa koje su ostale u ligi 2012, tri ekipe koje su se 2012 godine plasirale kao prvo plasirane iz prvenstava regiona Vojvodina, Beograd i Centralna Srbija. Iz ove lige,svake godine bi ispadale 2 poslednjoplasirane ekipe u novu I ligu.
PRVA LIGA SRBIJE  SASTAVLJENA OD 5 EKIPA KOJE SU ISPALE IZ PRVE LIGE 2012.godine, 7 EKIPA IZ SADAŠNJIH PRVENSTAVA VOJVODINE, BEOGRADA ICENTRALNE SRBIJE odigranih 2012. IZ OVE LIGE U SUPER LIGU ZA NAREDNU 2013 GODiNU SE PLASIRAJU 2 PRVOPLASIRANE EKIPE, A U NIŽI RANG SE SELE 3 POSLEDNJEPLASIRANE EKIPE u lige Vojvodine,Beograda ili Centralne Srbije, u zavisnosti iz kojeg su regiona.
IGRAJU SE NORMALNO I REDOVNO LIGE VOJVODINE, BEOGRADA I CENTRALNE SRBIJE iz kojih se prvoplasirani plasiraju u narednu godinu u I Ligu Srbij. Iz ovih liga ispadaju poslednje plasirane ekipe u niži rang, shodno broju i dosadašnjoj strukturi.
ZA SVE LIGE, A POGOTOVO ZA SUPER LIGU I JEDINSTVENU I LIGU, VAŽNO JE NAĆI SPONZORE PO KOJIMA BI SE LIGA ZVALA (kao i u mnogim drugim sportovima), a nadležni savez treba da u saradnji sa sponzorima ili iz drugih izvora (koji nisu takse naplaćene od klubova) da obezbedi i odgovarajuće nagrade, kako bi klubovi koji osvajaju prva tri mesta imali i adekvatna priznanja, ne samo pehare i medalje, veći druge adekvatne nagrade.

OBRAZLOŽENJE
1.    Formiranjem Super lige sa 10 klubova,stvorio bi se veći kvalitet najvišeg ekipnog ranga, što bi doprinelo,atraktivnosti, većoj medijskoij pažnji i pažnji sponzora.
2.    Formiranjem jedinstvene nove I lige (koja je u suštini II rang takmičenja), takodje bi se postigao veći kvalitet i doprinelo bi se da u najviši rang takmičenja ulaze zaista kvalitetni timovi, a ne „po ključu“. Naime, ulazak ekipa u najviši rang takmičenja „po ključu“, nikako nije u korelaciji sa kvalitetom i sportskim smislom, jer u najviši rang takmičenja treba da udju zaista najkvalitetniji , bez obzira iz kog područja dolaze.
3.    Postizanje većeg značaja i atraktivnosti liga, doprineće se i većem interesovanju i zanimanju za šah,što će uticati na dalju masovnost i podizanje kvaliteta i igrača i klubova.
4.    Imajući u vidu da rangovi takmičenja u nekom sportu doprinse i boljem rangiranju tog sporta kod  nadležnih institucija. Naš šah ima veliki  broj klubova i više rangova takmičenja je objektivna potreba, a i doprinosi većem uvažavanju šaha kod vrednovanja u okviru nadležnih institucija (što više klubova, i što više nivoa-rangova takmičenja, znači bolji položaj u sportskoj porodici države).
5.    Uvodjenje jos jedne stepenice u ligaškm takmičenju ima opravdanje i u velikoj masovnosti i broju šahovskih klubova (oko 400 klubova), što ima retko koja druga sportska grana.

Beograd, 31.10.2011.                                                                            LIGA ODBOR
MUŠKIH PRVOLIGAŠKIH KLUBOVA