Predlog izmene u ekipnim takmičenjima u Vojvodini


Predmet :Izveštaj  o sprovedenoj javnoj raspravi po pitanju reorganizacija liga u Vojvodini i konačan predlog izmena za usvajanje

 

Izveštavam gore navedene funkcionere i radna tela ŠSV da sam u zadatom roku izvršio obavezu koju sam preuzeo i ovim putem želim da dam svoj izveštaj.

 

1 Predlog reorganizacije liga u Vojvodini stoji na sajtu ŠSV od 3 oktobra 2012 godine.

Rok za davanje primedbi je bio mesec dana. Takodje smo pismeno izvestili putem e maila sve koordinatore liga u Vojvodini i klubove u Vojvodini a o ovome sam razgovarao sa većim brojem aktivnih šahovskih radnika. Primedbe smo primali putem e maila , pismom ili preko predstavnika klubova usmeno. Takodje je korišten i sajt  https://sahovskafarma.wordpress.com/predlog-izmene-u-ekipnim-takmicenjima-u-vojvodini/ 

2 Svoje mišljenje su dali predstavnici klubova iz Zrenjanina,Čerevića , Banovaca, Sente Alibunara,Gajdobre, Indjije , Novog Sada i Srbobrana.

 

3. Zaključak koji se može izvući iz svih diskusija je sledeći.  Oko 90% onih koji su iskazali svoje mišljenje nemaju primedbu po pitanju liga – smanjenje broja ekipa u ligama i pravljenje novih liga ali većina oko 60% njih smatra da ne treba  menjati sadašnji sistem da u pojedinim ligama ekipama igraju omladinci i žena ili u nekim drugim ligama samo omladinac ili u nekim ligama da ne mora igrati omladinac.

 

Izmene bi nastupile po završetku takmičenja u 2013 godini i važile za 2014 godinu.

 

Iz gornjeg obrazloženja proizilazi da je potrebno izvršiti reorganizaciju sistema postojećih liga prema početnom tekstu pod nazivom: „Predlog izmene sistema takmičenja u ligama Vojvodine počev od 2014 godine“ i to sledeći deo :

 

 Potrebno smanjenje liga na 10 klubova i dodavanje novih liga

 

Smatram da je potrebno doneti promene u svakom od delova Vojvodine na drugi način jer nisu iste jačine Bačke ekipe sa Banatskim a pogotovo u Sremskim.

 

Srem sadašnje stanje :

 

Ima 22 kluba i to 12 u Sremskoj i 10 u Zonskoj ligi Srema.

 

Problem je da ekipa iz Šida putuje čak u Banovce ili Bešku ili Novi Slankamen i slično.

Ali posle konsultacija sa takmičarskom komisijom i predsednicima nekih klubova konstatovano je da ne treba menjati stanje jer ako se i u Sremu naprave dve  lige 3 ranga (dve Sremske lige) neće biti 4 ranga i nema ispadanja što kvari takmičarski duh. Takodje u Sremu većina klubova nema žensku tablu koja je obavezna za treći rang (Sremsku ligu) a neki čak ni omladinca i kad bi bilo dve Sremske lige one se ne bi odvijale pod redovnim uslovima.

Zaključak . U Sremu u 2014 godini postojala bi jedna Sremska liga (3 rang) a ispod nje Zonska liga Srema (4 rang) isto kao i 2013 godine.

 

____________________________________________________________________________

 

Banat sadašnje stanje :

Ima 44 kluba i to :

 

Banatska liga ima 12 klubova, Severnobanatska liga ima 12 , Južnobanatska Vršac 8 ekipa

Južnobanatska liga Pančevo ima 7 ekipa i MOL Zrenjanin ima 5 ekipa a to je svega  44 ekipe

Napomena : U 2013 godini će se prema usvojenom predlogu u Južnobanatskoj ligi nalaziti 10 ekipa a u petom rangu preostalih 5 ekipa kao MOL Vršac- Pančevo.

 

Problem su predugačka putovanja sa kraja na kraj Banata. Sve izmene bi važile počev  od 2014 godine.

 

Predlog je da se organizuju 2 banatske lige trećeg ranga i umesto dosadašnje Banatske lige.  Postojala  bi  Banatska liga sever  i Banatska liga jug

 

Banatska liga Sever 2014 bi imala u svom sastavu

6 klubova iz dotadašnje Banatske lige u 2013 + 4 najbolja kluba iz Severnobanatske lige u takmičenju 2013  ukupno 10 klubova. 

 

 Ispod Banatske lige Sever bila bi Severnobanatska liga i u njoj bi bili klubovi od 5 do 12 mesta u toj ligi + 5 timova iz MOL Zrenjanin =  ukupno 12 ili 13 klubova jer se nisu svi preregistrovali.  Ne bi bilo MOL Zrenjanin kao 5 rang.

 

 

 

Banatska liga – Jug 2014 bi imala u sastavu:

6  ekipa iz dotadašnje lige u 2013 godini  + 4 najbolja kluba iz Južnobanatske lige 2013 i to je svega 10 klubova.  

 

Ispod Banatske lige jug bila bi Južnobanatska liga sa ekipama od 5 do 10 mesta + preostalih 5 ekipa iz petog ranga Vršac-Pančevo svega  11 klubova tako da petog ranga ne bi bilo.

 

Prvak Banatske lige jug  bi u finalu play off igrao protiv prvaka Banatske lige sever i pobednik bi išao u drugu ligu Srbija grupa Vojvodina. Da bi se obezbedilo da u  Banatskoj ligi 2013 godine klubovi vode računa o plasmanu, poslednjeplasirana dva kluba bi igrala play off za opstanak u ligi sa petoplasiranim klubom iz niže lige ili čak šestoplasiranim 

zavisno kojem regionu pripadaju i iz koje lige će se popunjavati.

Iz Banatske lige jug  i Banatske lige sever bi ispadao po jedan klub jer imaju po jednu ligu ispod sebe a iz Severnobanatske lige bi prvak ulazio u Banatsku ligu sever a iz Južnobanatske lige bi prvak ulazio u Banatsku ligu jug. Iz Severnobanatske lige i Južnobanatske lige niko ne bi ispadao.

 

Prema novom ustrojenju bilo bi 20 ekipa u dve banatske lige i  12 ekipa u Severnobanatskoj ligi i 11-ili 12 ekipa u Južnobanatskoj ligi.  Ukupno 44 ekipe kao i

dosada.

Napomena :  Odredjivanje kojih će 6 ekipa ući u Banatsku ligu Sever a kojih 6 u Banatsku ligu jug ( ovo će odrediti takmičarska komisija), uradiće se prema teritorijalnom principu. 

 

Prema sadašnjoj situaciji raspored ekipa Banatske lige  bi bio sledeći: Sever : Tomaševac Elemir II , Melenci,Čoka, Sečanj, Čestereg,Krajišnik        Jug : Vršac, Alibunar Ban Novo Selo, Pančevo, Kačarevo.

 

Bačka  sadašnje stanje :

 

Bačka liga 12 klubova,Severnobačka liga 12 klubova Južnobačka liga 12 klubova  , Mol Subotica 8 klubova , Mol Sombor 10 klubova, Mol Vrbas 8 klubova, Šajkaška liga 8 klubova ,Novosadska liga 11 klubova   svega  81 klub

 

 

Problem predugačka putovanja. Promene bi nastupile posle lige u 2013 godini

 

Potrebno je organizovati još jednu Bačku ligu sa 10 klubova i nazvati je Bačka liga  jug a sadašnju nazvati Bačka liga sever  sa isto 10 klubova.

Iz dotadašnje Bačke lige u novoformiranu Bačku ligu (jug) prebaciti sve ekipe iz Novog Sada i naprimer Srbobran, Bačku Palanku i Gajdobru a u severnu Bačku ligu Apatin ,Prigrevicu, Sentu Sivac, Kucuru, Vrbas uglavnom po 6 ekipa u svaku.

Iz Severnobačke lige bi prve četiri ekipe ušle u Bačku ligu sever a iz Južnobačke lige bi prve 4 ekipe ušle u Bačku ligu jug.

Ispod Bačke lige sever  bila bi Severnobačka liga sa 10 klubova a ispod Bačke lige jug bi bila Južnobačka liga sa 10 klubova.

Severnobačka liga bi se popunila sa 1 klubom iz Mol Sombor i 1 klubom iz Mol Subotica jer bi 4 kluba otišla gore u viši rang ali bi se liga smanjila sa 12 na 10 klubova.  Južnobačka liga bi se popunila sa jednim klubom iz Novosadske lige i po jednim iz Šajkaške i Mol Vrbas jer bi 4 kluba otišla u viši rang ali bi se liga smanjila sa 12 na 10 ekipa. Ovo može da se poremeti zavisno od toga koji će klubovi ispasti iz Severnobačke lige i Južnobačke lige a i koji će upasti odgore ispadajući iz Bačke lige

 Lige 5 ranga Mol Vrbas, Novosadska liga , Šajkaška liga, Mol Sombor i Mol Subotica bi ostale i dalje.

Prvaci Bačke lige Sever  i jug  bi igrali play off za ulazak u drugu ligu Srbije grupa Vojvodina. Iz Bačke lige sever  i Bačke lige  jug  bi ispadala po jedna ekipa jer ima samo po jedna liga ispod njih. Iz Severnobačke lige u viši rang Bačku ligu  sever  bi ulazio prvak

Iz Južnobačke lige bi u Bačku ligu jug ulazio prvak.

Iz Severnobačke lige bi ispadale dve ekipe jer toliko ima liga ispod nje. Prvak Mol Subotica i prvak Mol Sombor bi ulazili u Severnobačku ligu

Iz Južnobačke lige bi ispadale 2 ekipe. U Južnobačku ligu bi ulazio prvak Novosadske lige a prvaci Mol Vrbas i Šajkaške lige bi igrali play off za jedno mesto u višem rangu- Južnobačkoj ligi. Iz Mol (medjuopštinska liga) Vrbas a takodje iz Šajkaške i Novosadske lige ne ispada niko.

 

Sva  ispadanja iz liga su uslovljena time što se ne zna ko će počev od druge lige Srbije grupa Vojvodina 2013 godine da ispadne iz nje i u koju će ligu ispod ispasti poslednje plasirani klubovi. Ovo će dalje usloviti ostala ispadanja iz nižih liga.

Ovde je dat sistem kako bi se formirale nove lige i njihove prateće lige (lige ispod njih) a sitne pojedinosti bi rešavala takmičarska komisija 

 

Predlažem takmičarskoj komisiji da na svojoj sednici razmotri ovaj predlog i predloži izvršnom odboru ŠSV da usvoji predložene izmene u sastavu liga ,obavezno pre početka ovogodišnjeg takmičenja u ligama

 

Prilog:

Tabela sa sadašnjim sistemom takmičenja (za 2013 god)

Tabela sa sistemom takmičenja za 2014 godinu

Pismene diskusije pojedinih članova klubova

 

Novi Sad 9 12 2012                                        Predlog sastavio i materijal obradio

 

                                                                           Milan Miladinov IA

.

.

                                Rangovi liga vojvodjanskih klubova 2014 ( konačan predlog)

 

1 rang                                                       Prva liga Srbije

 

2 rang                                        Druga liga Srbije  grupa Vojvodina 

 

3 rang

          SREM                                        BAČKA                                    BANAT

Sremska liga        Bačka liga jug    Bačka liga sever    Ban liga jug  Ban liga sever

                       

 

4 rang 

Zonska liga     Južnobačka  Severnobačka  Južnobanatska  Severnobanatska       Srema                  liga                   liga                     liga                        liga                         

 

5 rang            Novosadska             Mol Sombor                

                       Šajkaška liga         Mol Subotica

                        Mol Vrbas

Napomena : Prva i druga liga Srbije grupa Vojvodina broje po 12 ekipa. Bačke i Banatske lige brojaće po 10 klubova. Sremska liga će brojati 12 ekipa. Južnobačka i Severnobačka liga brojaće po 10 ekipa a Južnobanatska i Severnobanatska po 12 ekipa a Zonska Srem 10 ekipa. U petom rangu takmičenja lige će brojati onoliko ekipa koliko se prijavi . U Sremu i Banatu nije predvidjen 5 rang takmičenja.

121 thoughts on “Predlog izmene u ekipnim takmičenjima u Vojvodini

 1. Miladinov каже:

  OBAVEŠTENJE
  Obaveštavam zainteresovane da je na današnjoj sednici Izvršnog odbora ŠSV doneta odluka da se predlog reorganizacije liga da na javnu raspravu i da se primedbe i predlozi mogu slati na mejl ŠSV sah_vojvodina@yahoo.com ( otkucati sah_vojvodina, nije crta skroz ispod) u roku od mesec dana od objavljivanja na sajtu ŠSV.
  Takodje će biti uzete i primedbe koje su ovde iznesene.
  Predlažem da i dalje ovde iznosite svija mišljenja.

 2. Subotica SU каже:

  Moram da se javim ovde u vezi diskusije umesto mog kolege koji ne koristi internet a hteo je nešto da kaže. Njegov predlog je da se u Bačkoj Sremskoj i Banatskoj ligi umesto obaveze šarenog sastava sa jednom ženom i jednim omladincem uvede obaveza šarenog sastava sa dva omladinca a bez žene. On to opravdava činjenicom da je oko trideset godina na snazi ovaj dosadašnji sistem i više je nego očigledno da ne daje nikakve rezultate. Mi jednostavno nemamo jake mlade šahistkinje od tolikih koje igraju po ligama. Doduše ima ih par ali to su sve igračice lokalnog karaktera. Naravno očekujem protivljenje onih koji treniraju devojčice ili forsiraju svoje ćerke ali stvarno molim da neko opovrgne tvrdnju dotičnog gospodina da dosadašnji sistem ne daje rezultate već dugi niz godina. Sem Alise ova država nema godinama jaku igračicu visokog ranga a sad i Alisa nije više to što je bila.

  • Lalić Dragan каже:

   Morao bih da postavim kontrapitanje – a koji je to senior posle Alise bio visokog ranga (tj. nakon minimalizacije učešća žena u ligama – a za dobrobit seniorskog šaha).

   Mislim i da igre Marije Rakić nagoveštavaju sjajnu šahovsku karijeru.

   Što se tiče nikakvih rezultata – molio bih Vas da pogledate moj odgovor Gasivatriću – malo gore u forumu.

 3. Lalić Dragan каже:

  Što se mene tiče – biće ovo moj poslednji komentar o ovoj temi. Na ligi u Kaću je bilo prilično razgovora – a što g.Miladinov kaže „U vezi ovog sam razgovarao sa oko 20 ljudi i nijedan nema potpuno isto mišljenje sa nekim drugim“.

  U jednom od tih razgovora sam saznao npr. da npr. Prva liga Mađarske uključuje obaveznog omladinca i omladinku. Sećam se i članka u „Politici“ o grčkoj ligi – mislim da je tamo u Prvoj ligi još više omladine oba pola. Ne bih baš rekao da oni ne znaju šta rade – to što se ekipno prvenstvo Evrope za klubove igra sa 6 seniora, sigurno znaju i oni, pa ipak ne podešavaju svoje lige po tome – a imaju mnogo više uspeha od nas u tom takmičenju. Ako ćemo o predlozima – moj bi išao u tom smeru.

  Smatram da je jako bitno (najbitnije) proširiti šahovsku „bazu“ – a za to su neophodne i žene i omladinci.

  Naravno da imam i lični interes (ako interes uopšte postoji u današnjem šahu – a i taj moj interes (ćerka) možda sutra prestane da igra šah), ali morali bismo svi da razmislimo kuda smo to krenuli sa ovom reorganizacijom. U vezi toga, kopirao sam ovde poruku iz drugog foruma „farme“ – mislim da nam je čovek jako lepo i dobronamerno rekao.

  Igor Isak каже:
  13/10/2012 у 10:21

  Ako ukinete omladinsku i žensku tablu desiće vam se za 10 godina ono što se već desilo kod nas u Centralnoj Srbiji. Pre 2 godine, dok nije bila vraćena 1 omladinska tabla prosečna starost ekipa u svim rangovima takmičenja bila je 55 godina. Klubovi su skupljali svoje igrače po staračkim domovima, jer nove, mlade nisu imali.
  Ako ukinete omladinske i ženske table klubovi neće biti u obavezi da ulažu u mlade i u žene, pa će, za 10 – 15 godina klubovi postati starački domovi, a za još 10 svi će pomreti, a sa njima i klubovi. Ako ukinete žensku tablu desiće vam se ono što se ove godine desilo u Prvoj ligi Centralne Srbije za žene (drugu i nemamo). Na Ligi su nastupile 4 ekipe i ni jedna sa rezervom. Kod nas u Centralnoj Srbiji ženski šah ubrzano umire, ne dozvolite da se to i vama desi.
  Mi u Centralnoj Srbiji imamo i Omladinsku ligu, već 3 godine. Prošle godine nastupilo je 14 ekipa, ali pre 2, kada klubovi nisu bili u obavezi da ulažu u mlade, tj. kad još nije bila vraćena omladinska tabla, nastupile su samo 4 ekipe. Omladinske i ženske lige nemaju nikakvog smisla ako klubovi nisu u obavezi da ulažu u mlade i žene.

 4. Sulejman Veličanstveni каже:

  Povećajte nam penzije da mozemo da placamo omladince a i nadjite nam posao da ne bi smanjili na 6 tabli bas zbog toga sto je kriza u svim sengmentima pa i u sportu. Propali smo kao Grcka kao i nasa Vlada sadasnja.

 5. Mrzoje iz Kule каже:

  Suljo,
  Sad će vam Krkobabić, Dinkić i ovi novi povećati peMziju i nema da brinete.Angažovaćete i po tri omladinca i žene kako zahtevaju da se uvede, ovi što treniraju decu .

 6. Član Sremske lige каже:

  Pošto će verovatno za 2013 godine sistem takmičenja ostati isti navodno što se izmene moraju najaviti godinu dana ranije, tako kažu da je po pravilniku, mada ja u to sumnjam, molim predstavnika kluba iz Novog Slankamena koji je zagovornik starog sistema takmičenja, zbog toga da se ne obezvredi njegovo prvo mesto i da se ne obezvrede njegova uložena sredstva, da nam obezbedi omladinca za ovu godinu i da nam da jedno bure benzina kad budemo putovali do Šida,Laćarka,Banoštora i Radinaca, pošto nismo u mogućnosti da pribavimo sva potrebna sredstva za narednu sezonu.Unapred mu se zahvaljujemo, a mogu ga malo pogurati i njegovi istomišljenici.Vratićemo čim budemo bili u mogućnosti.

 7. Miladinov каже:

  Ljubazno molim člana Sremske lige a i ostale zainteresovane da eventualne primedbe i sugestije u vezi ove teme dostave mejlom savezu na sah_vojvodina@yahoo.com (ukucajte sah_vojvodina bez donje crte koja je skroz) jer će takmičarska komisija raspravljati o primedbama u mesecu decembru. Ja ću odavde povaditi ozbiljne diskusije i to takodje prezentirati takmičarskoj komisiji.

 8. Arkadije Najedich каже:

  Поштовани,

  Сматрам да је „Предлог реорганизације/измене у екипним такмичењима“, који је саставио г.Милан Миладинов, а усвојио ИО ШСВ, у супротноси са циљевима и задацима ШСВ, који су прокламовани у Статуту ШСВ, и то са циљевима и задацима стварања услова за врхунски шах и популаризацију шаховске игре међу младима. Због овога бих волео да видим образложење ове одлуке ИО ШСВ. Такође, молим г.Милана Миладинова да овај мој коментар презентује на седници на којој ће се одлучивати о измени такмичења.

  Дискунтантима који се јављају на три минута, а иза којих, по правилу, следи коментар г.Милана Миладинова (после чијег коментара нико се не јавља неколико сати), поручујем да размотре колико буради бензина би се уштедело уколико се не би морао платити судија. Дакле, ако у циљу смањења трошкова укидамо далека путовања и омладински шах, односно уколико не препознајемо важност омладинца по будућност наше љубави према игри, требало би укинути и суђење, јер се овако (по географским а не квалитативним) смишљеним зонама шах у Војводини своди на спрдњу.

  Поздрав

  • Volim izmene каже:

   Gde piše da je bilo šta usvojio IO ŠSV ? Predlog je dat na javnu diskusiju pa možeš dati svoje primedbe.
   Gore piše : Obaveštavam zainteresovane da je na današnjoj sednici Izvršnog odbora ŠSV doneta odluka da se predlog reorganizacije liga da na javnu raspravu i da se primedbe i predlozi mogu slati na mejl ŠSV

 9. Miladinov каже:

  Ponavljam ranije ponovljenu rečenicu da svako može dati svoj predlog ili izraziti svoje neslaganje ili slaganje sa predloženim materijalom. Možda neko može predložiti bolju reorganizaciju, pa je i to poželjno. Mislim da ne treba biti protiv svega napisanog i predloženog ako nam nije po volji predlagač .
  Treba da se bolje pročita predlog jer nije tačno da je predlog napravljen samo po geografskim kriterijumima jer je predvidjeno i da bi i dalje postojali rangovi kao i dosada i najbolji bi išao u viši rang tj ispoštovan je i kvaltativni kriterijum.
  Dalje nije dat predlog da se potpuno ukinu omladinci već je predloženo da se ukine postojeće pravilo da se u Bačkoj Banatskoj i Sremskoj ligi mora imati omladinac i žena. Ni u jednoj drugoj ne mora igrati žena ili omladinka , niti mora bilo gde u Srbiji. U nižim ligama od ove tri,nije predloženo da se ukine omladinac . Podsećam da u prvoj i drugoj ligi igraju samo seniori na 6 tabli. Zato o svemu treba čuti mišljenje klubova i šahista. Vrlo bi bilo zanimljivo čuti tj pročitati konkretne primedbe i predlog kako bi se to bolje uradilo a ne ovako pisanje koječega o benzinu i o ukidanju sudija. Ko ima vremena može da pročita sve ozbiljne diskusije pre ove koju pišem i naći će vrlo dobre predloge i neke vrlo dobro obrazložene.
  Ja se najčešće javljam na diskusije jer sam najbolje upoznat sa predlogom koji sam napravio a stvarno mi je želja da se nešto bolje napravi od postojećeg koje je staro 40 godina.

 10. Jovanović каже:

  Arkadije Najedich каже: 18/10/2012 u 00:20 i
  22/10/2012 у 19:02

  Поштовани, itd itd
  yxyxyxyxyxyxyxyxxxxxxx
  Što ne predložiš nešto konkretno već samo kritkikuješ i pomalo se podsmevaš?

 11. MK iz SO каже:

  Moj predlog je da bi trebalo da se ima ženska tabla koja je odredjena naprimer broj 8 a da omladinac može igrati na bilo kojoj tabli. Naravno i da se igra 6 +1 + 1 u Bačkoj Sremskoj i Banatskoj ligi a u nižim da ostane onako kako je i bilo dosada.

 12. Moderator каже:

  Postavljam jednu primedbu našeg uvaženog šahovskog radnika Miodraga Stankovića :
  Поштовани,

  Обзиром да се жели постићи добар резултат давањем предлога реорганизације лига на јавну расправу, желимо као клуб који има озбиљан приступ у развоју шаха да дамо свој предлог и свој допринос у стварању позитивне климе у спрском шаху


  посетите сајт http://www.skbanovcidunav.com

  Ми ћемо се усресредити на такмичења која се одвијају за 2,3 и 4 ранг такмичења. Желимо бити кратки и јасни, али Вам стојимо на располагању уколико треба нешто и појаснити.

  1. У вези реорганизације такмичења у 3 и 4 рангу такмичења тј. њиховим спајањем и уједно раздвајањем у две групе, немамо ништа против, али сматрамо да би то требало одрадити од сезоне 2014.

  2. Што се тиче бројаи састава играча сматрамо да је исто да ли наступа 6 или 8 играча, јер и са 6 играча се иде са два аутомобила, а опет да екипа која не поседује увек 8 играча спремних да играју и не треба да се такмичи.
  Што се тиче састава тј. тога да ли треба да игрју жена и омладинац или не, предлажемо следеће:
  “ Сваки клуб је убавези да у екипу уврсти два омладинца испод 20 година, а од тога обавезно да то буде 1 девојчица, а могу и две. Уједно, уколико клуб сматра омладинца и омладинку могу ставити на било коју таблу.
  Знамо да ће ово изазвати салву негодовања код клубова који не желе да улажу у младе, каквих је на жалост много, па смо спремни на компромисно решење, а то је обавезан 1 омладинац до 20 година ( може и омладинка ) па чак и да се игра на 6 табли.

  3. Што се тиче виших лига, а то су прва и друга лига, осврнуо бих се за сада на другу лигу, јер расправљамо тренутно реорганизацију у Војводини па предлажем следеће:

  За време игре играчи немају приступ мобилним телефонима, компјутерима или другим електронским уредјајима без дозволе судије. У случају сумње на користење горе поменутих уређаја, на захтев судије игачи су обавезни да предају ове уређаје на преглед. У случају јасне сумње на коришћење горе поменутих уређаја, на захтев судије играч је обавезан да дозволи да му се прегледа одећа, торба и други делови пртљага. Када играч прекрши своје обавезе, судија је у обавези да контумацира играча.
  Ово је предлог обзиром да смо се у Сремској лиги сусретали са појединим ситуацијама ( играчима ) где смо могли само да сумњамо у коришћење паметних телефона у ВЦ-у, а услед немогућности да предузмемо било шта ( гласно изразимо протест судији ) сматрамо да ће донети побољшање у праведнији исход мечева.
  Такође, сведоци смо и договорених тј. везаних ремија на свих 6 табли у више наврата. Да ли је и то добро за наш шах? Није наравно. Можда применити и правило из Пловдива о одигравању 40 потеза, па ако се већ договарамо, нека се бар намучимо да напишемо и одиграјмо 40 потеза, па онда тек на кафу и сок.

  4. На седници ШСВ одржаној о Новим Бановцима, предложио сам да сви клубови имају електронске адресе, како би правовремено добијали информације и активно учествовали и планирали активности. ТО СЕ ДО САДА НИЈЕ ДЕСИЛО!!! Нисам сујетан, а нисам и егоиста, али ако је ово добар предлог, како је тад на седници сматрано, онда нема разлога да се то и не деси. Затим, да се све адресе проследе свима. На тај начин би и информације о такмичењима која се организују могла бити презентована свима.
  Пошто сам од ШСВ постављен за координатора Зонске лиге Срем, а то је најниже такмичење, успео сам да убедим ( наговорим ) у оправданост постојања електронске поште, па тако да су од 1 кола сви већ имали. Самим тим комуникација са тимовима ми је далеко олакшана.

  с дужним поштовањем,

  председник клуба:

  Миодраг Станковић

 13. Radovan каже:

  Ja mislim da bi trebalo drugačije nazvati te nove Bačke lige. Predlažem Bačka liga Sever i Bačka liga Jug umesto predloženog Istok i Zapad.

 14. Član Sremske lige каже:

  Gospodine Stankoviću pošto ste vi u mogućnosti da ispratite sve predloge koje ste naveli, kako finansijski tako i organizaciono, ja vas potpuno razumem da i drugima namećete neke predloge ne pitajući se da li drugi mogu isto to da isprate.Mislim da oko reorganizacije neke stvari nećete da prihvatite, pošto na njih gledate iz svog ugla.Ako je za cilj da opstanu samo jaki i dobro organizovani klubovi, onda ste na pravom putu.Nemilosrdna selekcija je prava stvar.
  Raznorazna mešetarenja i varanja, ne bih komentarisao jer ih se gnušam.

 15. Član Sremske lige каже:

  Gospodine Miladinov, ono o benzinu nije kuknjava i zajedljivost, nego metaforičko objašnjenje pojedincima da sagledaju stvari onakvim kakvim jesu.Nije pravi način ali nosi jasnu poruku.

 16. Miladinov каже:

  Nema problema oko toga.
  Zasada je bilo najviše različitih diskusija oko šarenih sastava ekipa a uglavnom nije bilo primedbi ili ih je malo o geografskom prerasporedjivanju liga. U privatnim razgovorima sam takodje imao isti slučaj. Očekujem još diskusija.

 17. Papričica каже:

  Ja imam jedan predlog koji može da bude u sklopu ovih izmena. Ova druga liga koja je igrana pre nekoliko dana zvanično se zove : Druga liga Srbije grupa Vojvodina. Takvo isto takmičenje u Beogradu se zove : Premijer liga Beograda a u Centralnoj Srbiji se zove : Prva liga Centralne Srbije. Zašto mi zovemo tako rogobatno to takmičenje kad ne postoje naprimer Druga liga Srbije grupa Beograd ili grupa Centr Srbija već kako sam napisao ?
  Predlažem da se dosadašnja druga liga Srbije grupa Vojvodina nazove : Prva šahovska liga Vojvodine

 18. Aca Lukac каже:

  Ja sam ranije o promeni imena ove druge lige razgovarao sa nekim sportskim funkcionerima koji tvrde da će neko pomisliti da se iza promene imena lige kriju separatističke ideje.
  Mislim da je to notorna glupost jer ako Beograd i Centralna Srbije neće da im se liga zove grupa ta i ta zašto bi šahovska Vojvodina tim sadašnjim nazivom trebala dokazivati privrženost državi.Valjda se privrženost dokazuje nečim drugim.

 19. Cepanica каже:

  Ovo me podseća na konstataciju jednog čoveka ranije u diskusijama da se fudbalski stadion na kojem igra Vojvodina ranije zvao stadion Vojvodine a sada „Karadjordje“. Nemam ništa protiv tog naziva ali je zanimljivo to što se nijedan stadion u državi ne zove Karadjordje pa čak ni tamo odakle je bio Karadjordje.

 20. Stanimirović Z. каже:

  Pravilo od 40 poteza bez remija je glupo uvesti, iz prostog razloga što postoji pravilo tri puta ponovljene pozicije , pa onaj koji je nameračio da odigra remi iskoristiće to pravilo da remizira pre 40 poteza. Što se tiče sastava ekipa slažem se sa predlogom kolege MK iz SO da se 8 tabla postavi kao ženska tabla, a da omladinac može da se postavi na bilo kojoj od ostalih 7 tabli. Znači sistem 6+1+1 ali malo realnije konfigurisan. A podela 3-ćih liga na zone je veoma diskutabilna, pošto ćemo po 3-5 ekipa podići u viši rang veštački, a to je neminovno gubljenje na kvalitetu. Da li to gubljenje kvaliteta opravdava smanjenje troškova puta (deset do petnaest hiljada godišnje po ekipi) – nisam siguran……

  • prvokategornik iz VŠ каже:

   Ja ne znam gde vi vidite podelu trećih liga na zone kad se dele treće lige na dve treće lige
   Takodje mislim da nema gubljenja kvaliteta, jer ga skoro i nema ili je mali. Da napomenem da naprimer Naftagas II osvaja 4 mesto sa većinom prvokategornika a Plandište 11 mesto sa 6 kandidata.

 21. Sremac каже:

  Nisam sasvim siguran da je smanjen trošak samo 15.000 din za godinu dana. Sigurno je veći.Sem toga klub koji ne dobija novac od opštine već ga finansiraju sami igrači ili uprava kluba mora gledati na svaki dinar. Što se tiče kvaliteta jeste da će se razvodniti ali to je vrlo malo. Kvalitet igrača treba da se povećava na rejting turnirima koji treba da se prave kao naprimer u Somboru ili Zrenjaninu ili u Novom Sadu.

 22. MK iz ZR каже:

  Ne može se jednim potezom sve rešiti na opšte zadovoljstvo. Zanimljivo je čitati sve ove diskusije. Jedan čovek predlaže da se povečava obavezan broj mladih u ekipi a drugi da se ukinu. Jedan kaže da mu je skupo putovanje od 80-100 km a drugi kaže da njemu nije. Jedan kaže da će se smanjiti kvalitet a drugi da ga i nema ili je slab.
  Što se tiče kvaliteta tu se ne treba sekirati jer ako se izvrši reorganizacija liga, one slabije ekipe će dobiti šansu da igraju sa boljim nego ranije, pa će sigurno dići svoj kvalitet , dok će one jače ako su stvarno jače pobedjivati i neće zbog toga oslabiti.
  Ne treba zaboraviti da će se reorganizacijom liga stvoriti mogućnost da više igrača osvoji rejting nego dosada.

 23. Leonard Cohen каже:

  Moram i ja nešto da dodam . Trebalo bi se ugledati na fudbal. U fudbalu su se često pravile izmene u sistemu takmičenja. Nekad davno je bila liga Jugoslavije sa 12 klubova. Onda je povećavana na 14 pa 16 pa onda jedna druga liga pa onda ono čuveno druga liga zapad, i druga liga istok i slično. Kad se raspala država onda je opet bilo prekomponovanja pa je sada i Borča u prvoj ligi i Sevojno i Jagodina. Kad se ne pokaže dobro onda se promeni i teraj dalje. Ne vidim strah od toga da se izvrše promene, bitno je da se igra.
  Zato sam ja da se obavezno izvrše promene i uvedu nove lige kako je predloženo. Ako večina tako želi neka se proba sa naprimer ženskom osmom tablom a omladinac na tablu po želji. Ako većina hoće drugačije onda drugačije. Uvek se može promeniti ako ne valja a ipak treba prethodno dobro razmisliti.

 24. Aleksandar каже:

  Ova reorganizacija će obezbediti sigurno jednu dobru stvar. Mnogo igrača će igrati rejting partije i povećaće se broj igrača sa rejtingom u Vojvodini. Ovo je nesumnjivo jedna velika korist jer će se početi koristiti rejting u mnogo više slučajeva umesto postojećih šahovskih kategorija , koje su ionako većinom lažne – „čast izuzecima“.

 25. Mlatišuma каже:

  Odgovor za gosp Sudija sa zvezdicom koji je postavljen na šahovske diskusije razne 2012 a radi se o ovoj temi.
  Razumem da ste vašem predlogu dodali još obavezu za dva igrača preko 65 godina jer ste sigurno tu blizu. Ja verujem da vi ozbiljno mislite da je vaš predlog ono 6+2+2+2 odličan ali to bi moglo što se tiče novca da važi za Kuvajt a što se tiče igrača za Rusiju ili Ukrajinu ili Jermeniju. A ovo je nažalost sirotinjska Srbija. Koje selo u vašoj okolini ima toliko igrača a i malo dalje od okoline. Pretpostavljam da kod vas ima neka dečija škola ili bar u blizini pa se vi podešavate prema tome ali to je pogrešno. Nažalost nema ni ovih preko 65 godina dovoljno a kamoli omladinki i omladinaca. I zašto da neko ne može igrati mirno šah da mu neko ne utrpava decu u ekipu. Ranije je neko napisao da vi koji zastupate ovu ideju nabrojite u kojem to još sportu obavezno igra omladinac u ekipi sa seniorima.
  Ko brani vašem koordinatoru lige da napravi okrugli sto i da onda vidi da će se verovatno samo jedan ili dva kluba složiti da igra obavezno sa decom u ekipi. Naš klub ne dobija pare od države i kako to onda pišete (novca ima ). Vi ste možda veliki gazda ali nisu to svi. Takodje je ranije rečeno u diskusijama da većini klubova ne odgovara obaveza „šarenog“ sastava a da Savezima odgovara kako ne bi morali ništa ili samo malo na tom planu da rade.
  U svakom slučaju pozdravljam ono u vašem tekstu pod 3. I vas pozdravljam i vidim na kraju teksta ko ste i odakle i sad vidim odakle vetar duva. Želite dobro šahu ali za to što vi želite neko prima platu a uopšte ne radi na tome.
  I moram nešto dodati : Sve ekipe koje su slabe pa ih peglaju svi mogu i da prihvate „šareni sastav“ jer ionako ne mogu nikog da pobede ,ali ozbiljna ekipa koja igra na rezultat i na prvo mesto ne može da prihvati da poen koji osvoji FM ili IM itd vredi isto kao onaj koji će prosuti neko dete jer ne zna da igra a mora biti u sastavu.

 26. Baba Julka каже:

  Malopre sam igrao cuger sa komšijom i u razgovoru sam mu pomenuo predlog g Zvezdičastog.
  Komšija kaže da je u pravu g Zvezdičasti, iako se slaže da nije realan ni njegov predlog a ni komšijin. Mislim da ne postoji način na koji bi se jedna ili druga strana ubedila da nije u pravu.
  Možda će preglasavanje biti jedini način da se odluči.
  Pozdrav za g Zvezdičastog uz opasku da nije dobro da se neko hvali da para ima, samo pravi zavist onima koji nemaju. Zna se ionako da mi Sremci imamo para.

 27. sudija sa zvezdicom; položio za OŠA; RŠA a i za NŠA каже:

  za one koji reorganizuju šah neznaju a upoređuju i suprostavljaju se a razmišljaju kao fudbaleri…
  fudbaleri nedirajte šah jer nerazmišljate šahovski, bonus igrači u fudbalu , podmladak, petlići kako ih sve zovete. ko to sve plaća i odakle je novac itd………Ja radim samo u šahu, neuzimam novac od šana tačno je da sam zaljubljenik šahovski, dokazujem sa 15 godina rada u ŠK vezan za ŠSV i radim sve u ime šaha i šahovskog napretka u svim kategorijama i zato sam i bogat .
  predlog moj je bio onda i jasan zbog „šarenog“ sastava a koji su ga razumeli mislio sam na mini bus i zato ostavljam i dalje fudbalerima auto-bus……………………………………………………………..
  Moj predlog i dalj je jasan ŠK 6+2+2+2+(2 igrača 65godina i viš ) =14 ima mesta sledi ozbiljna argumentacija……………
  Država nije siromašna kao neko navod , no država nemože da napuni džepove svima ………….
  Vi koju ustanovljavate odakle vetar duva a bojite se reći a nesmete skinutzi rukavice i maske lepo je od Vas…………….. da sagledate gde grešite……… Nije demagogija niti fraza nego je budućnost u mladima………….
  pozdrav i javite se sudija sa zvezdicom Dušan Ignjatović OŠA, RŠA, NŠA 064-14-55-798

 28. Baba Kova levo krilo каже:

  Bravo majstore sa zvezdicom !!!
  Ja dodajem vašem predlogu da mora u sastavu da budu i dve babe preko 65 godina. Kad treba dede onda treba i babe.
  PS: Šta vam je to N oša r oša i drugo?

 29. Ćirjanić каже:

  Vidim da diskusija o ligama još traje, ima tu svakakvi predloga, ne bi da ulazim u šta ko predlaže i ja sam par puta diskutovao i davao svoje predloge. Nego imam jedno drugo pitanje vezi liga. Dato je da diskutujemo o ligama i da možemo ovde slati predloge kao i na Š.S.Vojvodine na njihovu adresu. Moje pitanje glasi ako će Izvršni odbor ŠSV doneti odluku kako će lige izgledati u 2013 ili 2014 g. a koliko traje mandat ovog saziva Izvršnog odbora ŠSV, to pitam jer sam bio delegat ispred klubova opština Alibunar 2009 u Kaću.Ako ovom sazivu istiće skoro mandat i ako treba da bude uskoro 2013 izborna skupština ŠSV, mislim da odluku o ligama treba da odlući Izvršni odbor ŠSV koji će imati novi mandat i odgovornost za što odlući. Mada i ne mora………….

 30. Subotički mk каже:

  Ne znam zašto bi ovaj sastav ostavljao sledećem posao koji može da uradi. Ipak šahisti nisu političari pa da samo sede i primaju pare a dremaju i sve poslove ostavljaju sledećim koji dolaze.Potreba se ukazala i prepoznata je i treba uraditi sve što pre.

 31. Sremac каже:

  Ja mislim da ove promene treba da uradi ovaj sastav jer ako dodju novi može da bude kao u politici da sve bude naglavačke. Možda će biti neki drugi ljudi pa mogu onda da poslušaju ovog gospodina Oša i R-ša i N-oša i da se ubace u ekipu i dede i babe. Naravno šalim se. Mislim da ako se sve promeni po predlogu novi mogu opet da promene, mada sumnjam u to da hoće.Mislim da lige treba obavezno promeniti po predlogu a da sastavi ostanu isti kao i dosada.

 32. sudija sa zvezdicom; položio za OŠA; RŠA a i za NŠA каже:

  Baba Kovo levo krilo a i vi koji neskidate maske sa lica a debele rukavice nosite a neznate da se za OŠA, RŠA, NŠA, polagalo a i debelo naplatilo sada još i Licenca pa vidite da smo bogati a da
  nezaboravim pa licenca za trenere gdeje kraj babama i dedama stvarno smo bogati…………………
  i nakraju ove diskusije od danas ću postati ozbiljan …………………….
  pozdrav onima koji ovo pročitasju. shvatiće o čemu se rad ; otvoren poziv =03.11. 2012 godine u 9,00 časova počinje turnir, vetrovi duvaju nije Kvajt , Rusija, Ukrajina ali naglašavam jeste za mlade…………………………………………….
  šahovski radnik Dušan Ignjatovoć

  • Vladimir каже:

   Dokle važe prijave. Video sam na chess-results da su se prijavila deca koja su u kadetskim okvirima zaista za respekt. Prošle i preprošle se okupio kadetski krem. Želim vam i ove godine uspešan turnir.

 33. Vladimir каже:

  O Vama sam čuo sve najbolje, da ste zaista veliki šahovski radnik i mislim da je vaš predlog dugoročno gledamo razuman i perspektivan, jer je došlo vreme da se šah vrati na glavnu scenu.

 34. Baba Kova levo krilo каже:

  G sa zvezdicom
  I vama i g Stankoviću želim puno uspeha u organizovanju sutrašnjeg turnira. Stvarno ste najbolji u Sremu a i šire. Mene ne pušta bračni drug da dodjem na vaš turnir da navijam .
  Prijateljski pozdrav

 35. komentar ŠK Senta i Člana Hercegovca каже:

  Poštovani,
  shodno vasem pozivu, saljemo vam primedbe Šahovskog Kluba Senta u vezi reorganizacije liga ŠS Vojvodine:

  1. Deljenje lige Bačka na dva dela (Istok-Zapad) u celini gledajući ne doprinosi smanjenju troškova, jer ako pogledamo klubove, koji učestvuju u ovoj lizi, vidimo, da bi podela na Sever-Jug dala kraće relacije, a jedina razlika je u tome, što Sivac i Gajdobra se zamenjuju po predloženim grupama.

  2. Smanjenjem broja takmičara sa 8 na 6 se ne smanjuju putni troškovi, jer u oba slučaja su potrebna dva automobila za put. Umesto toga vredelo bi razmatrati mogućnost formiranja liga sa 9 učesnika, jer u tom slučaju bi se izjednačilo broj gostovanja i domaćih nastupa za sve ekipe.

  3. Igranje lige na istom mestu stavlja amaterske i manje klubove u neravnopravan položaj sa ostalim klubovima, jer njihovi igrači-amateri moraju da koriste svoj godišnji odmor (ili neplaćeno odsustvo), da bi mogli igrati. Prednost putujućeg sistema je i u tome, što na ovaj način svaka lokalna zajednica svake druge nedelje ima neki šahovski događaj.

  4. Apsolutno se ne slažemo sa izbacivanjem omladinske i ženske table iz sastava ekipa, zbog više razloga:
  — smatramo pogrešnim upoređivanje šaha sa ostalim sportovima, kad je ceo svet prihvatio da se za šah organizuje posebna olimpijada (!)
  — nije tačno da u Evropskim zemljama ne postoji ovakvo ili slično rešenje (vidi primer Mađarske)
  — ni sa pedagoške, ni sa psihološke strane nije opravdano, niti je pozitivno da omladince stavljamo u isti položaj sa seniorima — tojest, da igraju za novac
  — svako rešenje, koji ide u korist onih, koji se uopšte ne trude da stvaraju kvalitetne mlade i ženske igrače, a na štetu onih, koji to rade savesno i sistematično — ne doprinosi razvoju šaha u Vojvodini.
  — jedina posledica ovog rešenja bi bilo, da bi ekonomski jači klubovi ubuduće kupovali jače seniorske igrače (umesto omladinaca), a mladi šahisti Vojvodine bi imali još manje mogućnosti da odmeravaju snagu sa odraslima.
  — organizovanje posebne lige za omladince i žene je sa jedne strane jako skupo, a sa druge strane mali je broj takvih klubova, koji imaju dovoljan broj igrača i igračice za kompletnu ekipu.

  S poštovanjem,
  Čaki Gašpar, predsednik ŠK Senta

  Subject: Tomo Bakmaz na temu reorganizacije

  Poštovani,
  do pre tri godine sam 18 godina uzastopno bio predsednik ŠK „HERCEGOVAC“ iz Gajdobre i povremeno aktivni igrač. Od 1989 sam i MK. Ljubav prema pecanju me, nadam se privremeno, odvojila od aktivnog učešća u šahu ali i dalje pratim sva dešavanja i u našem i u svetskom šahu.
  Kako sam svedok svih dešavanja u vojvođanskom šahu, obradovala me je inicijativa za reorganizaciju takmičenja pa ma kakav rezultat te reorganizacije bio. E, da ne bi rezultat bio naopak, dajem svoje mišljenje kada je grupa BAČKA u pitanju.
  1.Apsolutno sam saglasan da treba da se takmiče samo seniori (bez omladinca i ženske table-da ne ponavljam više nego opravdane razloga G-dina Miladinova) i to po OSAM (8) u ekipi jer svakako ih svaki klub ima bar toliko, a ako putuje šest onda ne mogu svi u jedan auto. Ako već mora dva auta, zašto ne bi bilo na osam tabli ?
  2.Bačku ligu kako god da podelite (istok-zapad ili pak sever-jug) opet se mora ići po skoro 100 km između pojedinih ekipa. Zato predlažem da se BAČKA liga podeli na 4 geografske sredine (istok, zapad, sever i jug) sa po šest do osam ekipa koje bi u jesenjem delu razigravale i onda po dve prvoplasirane ekipe ušle bi u prolećni deo u neku vrstu „plej-offa“. Taj „plej-off“ bi mogao da se odigra na razne načine, svako sa svakim u jednoj grupi ili svako sa svakim u po dve grupe a na kraju finale. Za one ekipe koje ne budu među prve dve prvoplasirane treba organizovati nastavak sa međusobnim postignutim rezultatima iz jesenje sezone i onda opet po dve prvoplasirane ostaju u toj ligi i naredne sezone.
  Ovo bi tražilo duže obrazloženje ali svako iz same ideje shvatiće suštinu predložene izmene.
  3.Kako doći do sastava te četiri lige lako je izvući iz sadašnjeg sastava postojećih liga na regiji Bačke.
  O svemu ostalom imalo bi se još štošta da kaže, ali kako bi to zamorilo onoga koji ovo čita, ovde stajem.
  S poštovanjem,
  Tomislav Bakmaz
  Bačka Palanka
  065-527-0-333
  P.S. Ovo sam Vam napisao kao pojedinac, ne u ime kluba čiji sam aktivan i redovan član i sponzor.

 36. Rastislav каже:

  Kao i kolega Bakmaz, usredsredicu se na Backu. U principu se slazem sa njegovim stavovima, ali mislim da bi rang ispod Backe lige trebalo podeliti na 3 lige i to po okruzima. Tu se maksimalno izbegavaju daleka putovanja. Jedino bi tu bio problem sto bi juznobacki okrug iliti Novosadska okruzna liga imala realno najjaci sastav i ovde imamo daleko najvise klubova. Mozda bi se to resilo da iz ove lige u visi rang idu dve ekipe a iz Suboticke i Somborske po jedna.Trebalo bi progutati vlastite ponose i zelje, ali realno je da ovde ima najvise jakih ekipa.
  Znaci sastav Vojvodjanskih liga bi bio Prva Vojvodjanska liga (12 klubova), zatim Srem, Banat i Backa sa po 12 klubova.Dalje u Backoj Okruzne lige Subotica, Sombor i Novi Sad (iz Novosadske prelaze dva kluba u Backu ligu) i dalje sistem medjuopstinskih liga koji je u principu dobar i sada.
  Sto se tice dalje MOL liga u juznoj Backoj, tri grupe bi bile u redu, ali da se malo preraspodele iz Novosadske lige, npr. Rumenka, Veternik, Cenej mogu igrati u MOL Vrbas a jos 2-3 ekipe prebaciti u Sajkasku ligu da se pojaca i izjednaci kvalitet.
  Znam da se ovo nece svideti svim novosadskim klubovima, jer ce morati malo vise da putuju, alimora se gledati da svi mi koji igramo u MOL ligama takodje moramo da putujemo cesto i po 60-70 kilometara u jednom pravcu.
  Potrpite malo puovanja, imacete laksu prelaznost u visi rang posto bi Novosadska okruzna liga davala 2 ekipe u Backu ligu…

  • MK iz NS каже:

   Vidim da imate dobru nameru ali ima mana vaš predlog i to: Koliko mislite da bi iz Bačke lige ispalo klubova kad odole upada 4 kluba ? Još ako odgore sidju iz druge lige 2 kluba kao ove godine a samo prvak Bačke lige ide gore u drugu ligu onda bi trebalo da ispadnu 6minus 1= 5 klubova. Dalje, ide se na to da se smanji Bačka liga na 10 klubova pa makar bile i dve Bačke lige po 10 klubova tj da se igra samo 9 mečeva kao nekad.
   Što se tiče Novosadske lige tu niste u toku sa željama klubova iz Novog Sada . Neće klubovi lakšu prohodnost-prolaznost u viši rang jer su to mogli i dosada da su tražili da predju u Šajkašku ligu ili Mol Vrbas. Klubovi iz Novog Sada ne žele u viši rang već žele da ne putuju kad se već ne mora tj da ostane kako je sada.

   • Rastislav каже:

    Naravno, to je samo predlog. Ovo za prolaznost sam predlozio u dobroj nameri kao nagradu za NS gde je kvalitet najjaci.Ako novosadski klubovi nisu zainteresovani, onda normalno da ulazi samo jedan u Backu ligu i automatski bi iz Backe ispadala samo 2 kluba plus ako neko ispadne iz Vojvodjanske lige. Mislim da to ne bi bio prevelik problem, pa i ove godine je iz Backe lige ispalo 3 kluba i to sva tri u severno Backu ligu. To se ne moze predvideti i u tome je draz takmicenja. Moj klub je pre neku godinu ispao iz juzno Backe lige iako je bio cetvrti otpozadi… Razumem i zelje novosadskih klubova da ne povecavaju troskove oko putovanja, ali ako bismo isli u tom pravcu, onda bi svaki grad mogao da ima svoju gradsku ligu pa nek pobednici gradskih liga igraju neku vrstu plej-ofa (ovo nije predlog, samo dajem kao primer)

    • Slagalicar izvikanih majstora каже:

     Cenej je na 5 km od Novog Sada i ko bi mogao da ubedi ljude iz SK Cenejac da putuju u Vrbas kada mogu da igraju kvalitetnije meceve u Novom Sadu. To je apsurdno i da se razmatra.

     • Pavle каже:

      Da li si pročitao dobro predlog? Čenejac će ostati u istoj ligi u kojoj je, a kad ode u višu onda će morati i van NS kao i drugi kad odu gore. A kakvi su igrači neće još skoro u viši rang ( realno gledam, bez namere da potcenim nekog) . Našem klubu odgovara ovaj predlog.

 37. Lalić Dragan каже:

  Veoma mi je drago da su i moji komentari uvaženi prilikom konačnog predloga reorganizacija liga. Mislim da je to izuzetno (čak od presudnog značaja) bitno za celokupan razvoj šaha u Vojvodini.

  Ipak, Moderator je jedan od retkih ljudi koji su pri ŠSV, a koje prepoznajem kao istinske zaljubljenike u šah (nije da ih nema)!

  Elem, interesuje me u kojim ligama (3.ranga) žene ostaju kao obavezne. Iz iznesenog predloga mogu da razumem da će čak 62 kluba u 3. rangu imati obaveznu ženu.

  Ovaj predlog potpuno podržavam, jer su žene više nego potrebne za šah u Vojvodini,
  Ipak, ne mogu da verujem da će podrška za ovako DOBAR predlog zaista i proći IO ŠSVojvodine.

  Napisao sam i još jedan deo komentara, ali ću se od njega zasada suzdržati.

  Pozdrav za Moderatora i za sve zaljubljenike u ŠAH!

 38. Miladinov каже:

  Pošto vas vrlo cenim i uvažavam vaše mišljenje, baš sam ga posebno izneo čelnim ljudima u ŠSV kada sam objašnjavao ceo sistem izmene. Tačno je, povećaće se broj klubova koji imaju obavezu za ženskom tablom . Vi imate dobru nameru ali neće to ići tako lako kod usvajanja ili možda se lako usvoji ali sprovodjenje na terenu neće ići lako. Evo zašto. U Sremu bi trebalo da sve ekipe igraju u trećem rangu – Sremska liga jedna ili druga. Niti su dosada svi klubovi koji su to morali imali žensku tablu, niti će imati ubuduće. Jednostavno će se u nekim slučajevima igrati bez ženske table i gubiće se ta partija.Neki će imati kao i dosada žensku tablu, neki će uzeti neko dete da popuni tu tablu, pa šta bude, bar će dobiti partiju protiv onih koji nemaju nikakvu žensku tablu. Ovo direktno utiče na realnost plasmana. Idealno rešenje ne postoji. Na kraju krajeva ovo bi po mom mišljenju trebalo prihvatiti a ako se pokaže da treba drugačije ,može da se izmeni.
  Moram reći da su najozbiljniji komentari i primedbe, došli od vas koji se zalažete za što veći broj ženskih i omladinskih tabli, mada je bilo i potpuno oprečnih mišljenja ali manje. Predlog je napravljen baš na osnovu primedbi sa terena a ne po mom ličnom mišljenju, vodeći prvenstveno računa o smanjenju troškova klubova.
  Žao mi je da nije bilo primedbi od onih koji će se buniti čim počne ovo da se primenjuje.

  • Lalić Dragan каже:

   Potpuno se slažem sa komentarom.

   Bez obzira što žene igraju šah slabije od muških kolega, smatram da su jako bitne za celokupan razvoj šaha (u krajnjem slučaju – žena koja je igrala šah kao devojčica, obavezno usmerava svoje dete na šah). Bilo bi zaista izvrsno da imamo 62 žene u ligama. Mislim da je to i sasvim izvodljivo, ali se slažem da je veliko pitanje koliko je to u ovom trenutku realno (Vojvodina trenutno nema dovoljno igračica za sve treće lige).

   Možda bi trebalo razmisliti o eventualnim dodatnim mečevima (za plasman u play off i za opstanak) u sezoni 2014. Ovi mečevi bi mogli da se igraju bez žena, a da prednost u meču ima ekipa koja je bolje prošla u ligaškom delu. Čak bi se mečevi za ulazak u 2. ligu mogli igrati na 6 seniorskih tabli.
   Možda bi dobra bila i varijanta da ženska ploča nosi ukupno samo 0,5 poena – ne znam koliko je to izvodljivo.

   U svakom slučaju, najgora varijanta bi bila izbacivanje ženske table – to mi izgleda kao odricanje od 50% moguće šahovske populacije, jer je meni teško da poverujem da bi ženski šah uopšte opstao na našim prostorima da nema ove obavezne ženske ploče.

   Šta bude biće – još jednom hvala na razumevanju – znam da većina šahista misli da sam toliko zapeo za ženski šah samo zbog svog deteta – možda i jesu delimično u pravu (ali samo u smislu omasovljenja ženskog šaha, a nikako materijalno (na moju veliku sreću)).
   Međutim, prateći svoju kćerku po raznim kadetskim turnirima spoznao sam da šah ne čine samo titule i rejting. Šah bi, po meni, pre svega trebalo da postane deo obrazovanja i odrastanja što većeg broja mladih. To je valjda i bio smisao uvođenja šaha u škole (ne samo u Srbiji). Ako bismo uspeli da nešto više uradimo po tom pitanju (šah u školama) – mogli bismo da skinemo obaveze sa klubova. Zasada smo, ipak, još uvek jako daleko od toga.

   Pozdrav iz Zrenjanina!

 39. Sahista каже:

  Stanje u MOL Vrbas je katastrofa, mora se nesto uraditi po tom pitanju.. 2-3 kluba ozbiljna samo imaju, ostalo je smesno…igramo samo 6 meceva u sezoni, od toga bar 2-3 su protiv ekipa sa 4-5 tabli(cak i kad gostujemo, znaci domacin ima 4-5 tabli), znaci igraju samo radi reda, bez motiva, bez zelje, a to ubija volju onima koji se trude i organizuju meceve kao domacini, isto kao i gostovanja…ne sme se desavati da registrovan(aktivan) klub sa 15-20+ registrovanih igraca igra pola meceva na 4-5 tabli !! a sto se tice gostovanja(putovanja)..bodjani(vajska)-kulpin 55km, bodjani(vajska)-petrovac 50 km, to uopste nije malo, ali niko ne pravi problem, a radi se o najnizem rangu „takmicenja“ ..pa kom osnovu onda klub iz 2 ranga vise ima pravo da se zali na putovanje od 60-70km ?! tako da uopste ne treba uzimati u obzir to, jer to svakako nije problem( 4-5 gostovanja godisnje po 60-70km, to je mozda 10ak hiljada dinara trosak)…treba misliti o klubovima koji bi da igraju sah, a nisu u mogucnosti zbog stanja u ligi… spajanje MOL Vrbas i novosadske lige je dobar predlog, eventualna podela u 2 ranga, da par boljih klubova iz MOL Vrbas se pripoji novosadskoj ligi radi kvalitetnije lige…mislim da je problem u nizim rangovima velik !

  Gens una sumus !

  Pozdrav !

  • Miladinov каже:

   Drago mi je da ste se uključili , doduše prilično kasno jer je predlog već otišao na razmatranje. Mislim da imate dobru nameru ali je vaš predlog teško prihvatiti a da bude sve kako treba. Mol Vrbas postoji jer nema neka druga liga na tom prostoru . Slažem se da imate premalo mečeva i znam da su ekipe skoro stalno nekompletne. Niste dodali da pola mečeva a i više igrate bez delegiranog kvalifikovanog sudije , da sude kapiteni ili poneko od igrača. Zapisnike sa meča pišu (većinu) slabo pismeni ljudi itd itd Ne može se urediti da se manje putuje jer nema još jedna liga u koju bi se neki klubovi smestili a premalo je klubova i za tu ligu u kojoj igrate. Jedini je spas da iz te MOL Vrbas lige udjete u viši rang a to možete iduće godine jer je B Petrovac otišao gore. Ne može se spajati Novosadska liga ni sa kojom jer ima 11 klubova i zato jer oni nemaju putovanja i to ne treba kvariti. Moram vas potsetiti da nema teorije da nekog iz nekog kluba iz vaše lige vidimo na seminaru za sudije, jer je većini ovako najbolje da voditelj lige toleriše sve napravilnosti a predsednici klubova se žale da nemaju pare da plate sudiju pa se sudije ni ne delegiraju. Objašnjavao sam na ovim diskusijama da koji klub nema pare da plati sudiju ne treba ni da igra, jer nije obavezno da se takmiči u ligi.
   Da zaključim, reorganizaciju treba praviti gde se može postići unapredjenje a ovom reorganizacijom se dokazano obezbedjuje manje putovanja i kraća putovanja. O kvalitetu bi se dalo diskutovati ali troškovi su sada na prvom mestu da budu umanjeni.
   Pozdravljam vas i molim i druge šahiste da se uključe. Ja sam samo dao moj komentar na vaš tekst ali ja ne odlučujem već Izvršni odbor ŠSV.

   • Sahista каже:

    Iz naseg kluba ima sudija..i molio bih vas da za svako kolo delegirate sudiju, jer kao sto si rekao, klub koji nema pare da se takmici, i ne mora da se takmici…

 40. Veliki brat i mala sestra. каже:

  Nekoliko predloga:
  Predlog 1.
  Iz Backe gde ima 84 ekipe ide 1 ekipa u Vojvodjansku, Srem (22) ide 1i Banat (43) ide jedna. Na osnovu broja ekipa trebalo bi Backoj dati vise na znacaju.
  Mozete to resiti tako da :
  a.) iz Backe se Plasiraju 2 ekipe u Vojvodjansku ligu , ili
  b.) 2 iz Backe 1 iz Srema i 1 iz Banata igraju play off i tri ekipe idu u Vojvodjansku.
  Predlog 2.
  U slabijim ligama MOLa treba predvideti igranje na 5(eventualno 6) tabli ili na 4 (eventualno 5) +1omladinac i omoguciti klubu da moze da prijavi 2 ekipe u istoj ligi. I tako ako neko oseca da je uskracen moze igrati i na 10 (eventualno 12) tabli a dobicemo tako vise kvalitetnih meceva a omoguciti da sah ne zamre u malim sredinama.
  Mozda su to veliki rezovi ali bez rezova u krizi sah nece opstati.
  Predlog 3.
  Za kraj , bi hteo da dam primedbu da ne dozvolimo sebi da poredimo organizaciju sa fudbalskom. Po mom skromnom misljenju tamo je prioritet organizacija i sudije a fudbal je ostao u drugom planu.

Napišite komentar-ne morate se prijaviti, ispod obavezan user name (nik) i e mail adresa

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.