Predlog izmene u ekipnim takmičenjima u Vojvodini


Predmet :Izveštaj  o sprovedenoj javnoj raspravi po pitanju reorganizacija liga u Vojvodini i konačan predlog izmena za usvajanje

 

Izveštavam gore navedene funkcionere i radna tela ŠSV da sam u zadatom roku izvršio obavezu koju sam preuzeo i ovim putem želim da dam svoj izveštaj.

 

1 Predlog reorganizacije liga u Vojvodini stoji na sajtu ŠSV od 3 oktobra 2012 godine.

Rok za davanje primedbi je bio mesec dana. Takodje smo pismeno izvestili putem e maila sve koordinatore liga u Vojvodini i klubove u Vojvodini a o ovome sam razgovarao sa većim brojem aktivnih šahovskih radnika. Primedbe smo primali putem e maila , pismom ili preko predstavnika klubova usmeno. Takodje je korišten i sajt  https://sahovskafarma.wordpress.com/predlog-izmene-u-ekipnim-takmicenjima-u-vojvodini/ 

2 Svoje mišljenje su dali predstavnici klubova iz Zrenjanina,Čerevića , Banovaca, Sente Alibunara,Gajdobre, Indjije , Novog Sada i Srbobrana.

 

3. Zaključak koji se može izvući iz svih diskusija je sledeći.  Oko 90% onih koji su iskazali svoje mišljenje nemaju primedbu po pitanju liga – smanjenje broja ekipa u ligama i pravljenje novih liga ali većina oko 60% njih smatra da ne treba  menjati sadašnji sistem da u pojedinim ligama ekipama igraju omladinci i žena ili u nekim drugim ligama samo omladinac ili u nekim ligama da ne mora igrati omladinac.

 

Izmene bi nastupile po završetku takmičenja u 2013 godini i važile za 2014 godinu.

 

Iz gornjeg obrazloženja proizilazi da je potrebno izvršiti reorganizaciju sistema postojećih liga prema početnom tekstu pod nazivom: „Predlog izmene sistema takmičenja u ligama Vojvodine počev od 2014 godine“ i to sledeći deo :

 

 Potrebno smanjenje liga na 10 klubova i dodavanje novih liga

 

Smatram da je potrebno doneti promene u svakom od delova Vojvodine na drugi način jer nisu iste jačine Bačke ekipe sa Banatskim a pogotovo u Sremskim.

 

Srem sadašnje stanje :

 

Ima 22 kluba i to 12 u Sremskoj i 10 u Zonskoj ligi Srema.

 

Problem je da ekipa iz Šida putuje čak u Banovce ili Bešku ili Novi Slankamen i slično.

Ali posle konsultacija sa takmičarskom komisijom i predsednicima nekih klubova konstatovano je da ne treba menjati stanje jer ako se i u Sremu naprave dve  lige 3 ranga (dve Sremske lige) neće biti 4 ranga i nema ispadanja što kvari takmičarski duh. Takodje u Sremu većina klubova nema žensku tablu koja je obavezna za treći rang (Sremsku ligu) a neki čak ni omladinca i kad bi bilo dve Sremske lige one se ne bi odvijale pod redovnim uslovima.

Zaključak . U Sremu u 2014 godini postojala bi jedna Sremska liga (3 rang) a ispod nje Zonska liga Srema (4 rang) isto kao i 2013 godine.

 

____________________________________________________________________________

 

Banat sadašnje stanje :

Ima 44 kluba i to :

 

Banatska liga ima 12 klubova, Severnobanatska liga ima 12 , Južnobanatska Vršac 8 ekipa

Južnobanatska liga Pančevo ima 7 ekipa i MOL Zrenjanin ima 5 ekipa a to je svega  44 ekipe

Napomena : U 2013 godini će se prema usvojenom predlogu u Južnobanatskoj ligi nalaziti 10 ekipa a u petom rangu preostalih 5 ekipa kao MOL Vršac- Pančevo.

 

Problem su predugačka putovanja sa kraja na kraj Banata. Sve izmene bi važile počev  od 2014 godine.

 

Predlog je da se organizuju 2 banatske lige trećeg ranga i umesto dosadašnje Banatske lige.  Postojala  bi  Banatska liga sever  i Banatska liga jug

 

Banatska liga Sever 2014 bi imala u svom sastavu

6 klubova iz dotadašnje Banatske lige u 2013 + 4 najbolja kluba iz Severnobanatske lige u takmičenju 2013  ukupno 10 klubova. 

 

 Ispod Banatske lige Sever bila bi Severnobanatska liga i u njoj bi bili klubovi od 5 do 12 mesta u toj ligi + 5 timova iz MOL Zrenjanin =  ukupno 12 ili 13 klubova jer se nisu svi preregistrovali.  Ne bi bilo MOL Zrenjanin kao 5 rang.

 

 

 

Banatska liga – Jug 2014 bi imala u sastavu:

6  ekipa iz dotadašnje lige u 2013 godini  + 4 najbolja kluba iz Južnobanatske lige 2013 i to je svega 10 klubova.  

 

Ispod Banatske lige jug bila bi Južnobanatska liga sa ekipama od 5 do 10 mesta + preostalih 5 ekipa iz petog ranga Vršac-Pančevo svega  11 klubova tako da petog ranga ne bi bilo.

 

Prvak Banatske lige jug  bi u finalu play off igrao protiv prvaka Banatske lige sever i pobednik bi išao u drugu ligu Srbija grupa Vojvodina. Da bi se obezbedilo da u  Banatskoj ligi 2013 godine klubovi vode računa o plasmanu, poslednjeplasirana dva kluba bi igrala play off za opstanak u ligi sa petoplasiranim klubom iz niže lige ili čak šestoplasiranim 

zavisno kojem regionu pripadaju i iz koje lige će se popunjavati.

Iz Banatske lige jug  i Banatske lige sever bi ispadao po jedan klub jer imaju po jednu ligu ispod sebe a iz Severnobanatske lige bi prvak ulazio u Banatsku ligu sever a iz Južnobanatske lige bi prvak ulazio u Banatsku ligu jug. Iz Severnobanatske lige i Južnobanatske lige niko ne bi ispadao.

 

Prema novom ustrojenju bilo bi 20 ekipa u dve banatske lige i  12 ekipa u Severnobanatskoj ligi i 11-ili 12 ekipa u Južnobanatskoj ligi.  Ukupno 44 ekipe kao i

dosada.

Napomena :  Odredjivanje kojih će 6 ekipa ući u Banatsku ligu Sever a kojih 6 u Banatsku ligu jug ( ovo će odrediti takmičarska komisija), uradiće se prema teritorijalnom principu. 

 

Prema sadašnjoj situaciji raspored ekipa Banatske lige  bi bio sledeći: Sever : Tomaševac Elemir II , Melenci,Čoka, Sečanj, Čestereg,Krajišnik        Jug : Vršac, Alibunar Ban Novo Selo, Pančevo, Kačarevo.

 

Bačka  sadašnje stanje :

 

Bačka liga 12 klubova,Severnobačka liga 12 klubova Južnobačka liga 12 klubova  , Mol Subotica 8 klubova , Mol Sombor 10 klubova, Mol Vrbas 8 klubova, Šajkaška liga 8 klubova ,Novosadska liga 11 klubova   svega  81 klub

 

 

Problem predugačka putovanja. Promene bi nastupile posle lige u 2013 godini

 

Potrebno je organizovati još jednu Bačku ligu sa 10 klubova i nazvati je Bačka liga  jug a sadašnju nazvati Bačka liga sever  sa isto 10 klubova.

Iz dotadašnje Bačke lige u novoformiranu Bačku ligu (jug) prebaciti sve ekipe iz Novog Sada i naprimer Srbobran, Bačku Palanku i Gajdobru a u severnu Bačku ligu Apatin ,Prigrevicu, Sentu Sivac, Kucuru, Vrbas uglavnom po 6 ekipa u svaku.

Iz Severnobačke lige bi prve četiri ekipe ušle u Bačku ligu sever a iz Južnobačke lige bi prve 4 ekipe ušle u Bačku ligu jug.

Ispod Bačke lige sever  bila bi Severnobačka liga sa 10 klubova a ispod Bačke lige jug bi bila Južnobačka liga sa 10 klubova.

Severnobačka liga bi se popunila sa 1 klubom iz Mol Sombor i 1 klubom iz Mol Subotica jer bi 4 kluba otišla gore u viši rang ali bi se liga smanjila sa 12 na 10 klubova.  Južnobačka liga bi se popunila sa jednim klubom iz Novosadske lige i po jednim iz Šajkaške i Mol Vrbas jer bi 4 kluba otišla u viši rang ali bi se liga smanjila sa 12 na 10 ekipa. Ovo može da se poremeti zavisno od toga koji će klubovi ispasti iz Severnobačke lige i Južnobačke lige a i koji će upasti odgore ispadajući iz Bačke lige

 Lige 5 ranga Mol Vrbas, Novosadska liga , Šajkaška liga, Mol Sombor i Mol Subotica bi ostale i dalje.

Prvaci Bačke lige Sever  i jug  bi igrali play off za ulazak u drugu ligu Srbije grupa Vojvodina. Iz Bačke lige sever  i Bačke lige  jug  bi ispadala po jedna ekipa jer ima samo po jedna liga ispod njih. Iz Severnobačke lige u viši rang Bačku ligu  sever  bi ulazio prvak

Iz Južnobačke lige bi u Bačku ligu jug ulazio prvak.

Iz Severnobačke lige bi ispadale dve ekipe jer toliko ima liga ispod nje. Prvak Mol Subotica i prvak Mol Sombor bi ulazili u Severnobačku ligu

Iz Južnobačke lige bi ispadale 2 ekipe. U Južnobačku ligu bi ulazio prvak Novosadske lige a prvaci Mol Vrbas i Šajkaške lige bi igrali play off za jedno mesto u višem rangu- Južnobačkoj ligi. Iz Mol (medjuopštinska liga) Vrbas a takodje iz Šajkaške i Novosadske lige ne ispada niko.

 

Sva  ispadanja iz liga su uslovljena time što se ne zna ko će počev od druge lige Srbije grupa Vojvodina 2013 godine da ispadne iz nje i u koju će ligu ispod ispasti poslednje plasirani klubovi. Ovo će dalje usloviti ostala ispadanja iz nižih liga.

Ovde je dat sistem kako bi se formirale nove lige i njihove prateće lige (lige ispod njih) a sitne pojedinosti bi rešavala takmičarska komisija 

 

Predlažem takmičarskoj komisiji da na svojoj sednici razmotri ovaj predlog i predloži izvršnom odboru ŠSV da usvoji predložene izmene u sastavu liga ,obavezno pre početka ovogodišnjeg takmičenja u ligama

 

Prilog:

Tabela sa sadašnjim sistemom takmičenja (za 2013 god)

Tabela sa sistemom takmičenja za 2014 godinu

Pismene diskusije pojedinih članova klubova

 

Novi Sad 9 12 2012                                        Predlog sastavio i materijal obradio

 

                                                                           Milan Miladinov IA

.

.

                                Rangovi liga vojvodjanskih klubova 2014 ( konačan predlog)

 

1 rang                                                       Prva liga Srbije

 

2 rang                                        Druga liga Srbije  grupa Vojvodina 

 

3 rang

          SREM                                        BAČKA                                    BANAT

Sremska liga        Bačka liga jug    Bačka liga sever    Ban liga jug  Ban liga sever

                       

 

4 rang 

Zonska liga     Južnobačka  Severnobačka  Južnobanatska  Severnobanatska       Srema                  liga                   liga                     liga                        liga                         

 

5 rang            Novosadska             Mol Sombor                

                       Šajkaška liga         Mol Subotica

                        Mol Vrbas

Napomena : Prva i druga liga Srbije grupa Vojvodina broje po 12 ekipa. Bačke i Banatske lige brojaće po 10 klubova. Sremska liga će brojati 12 ekipa. Južnobačka i Severnobačka liga brojaće po 10 ekipa a Južnobanatska i Severnobanatska po 12 ekipa a Zonska Srem 10 ekipa. U petom rangu takmičenja lige će brojati onoliko ekipa koliko se prijavi . U Sremu i Banatu nije predvidjen 5 rang takmičenja.

Advertisements

121 thoughts on “Predlog izmene u ekipnim takmičenjima u Vojvodini

 1. Sahista каже:

  Stanje u MOL Vrbas je katastrofa, mora se nesto uraditi po tom pitanju.. 2-3 kluba ozbiljna samo imaju, ostalo je smesno…igramo samo 6 meceva u sezoni, od toga bar 2-3 su protiv ekipa sa 4-5 tabli(cak i kad gostujemo, znaci domacin ima 4-5 tabli), znaci igraju samo radi reda, bez motiva, bez zelje, a to ubija volju onima koji se trude i organizuju meceve kao domacini, isto kao i gostovanja…ne sme se desavati da registrovan(aktivan) klub sa 15-20+ registrovanih igraca igra pola meceva na 4-5 tabli !! a sto se tice gostovanja(putovanja)..bodjani(vajska)-kulpin 55km, bodjani(vajska)-petrovac 50 km, to uopste nije malo, ali niko ne pravi problem, a radi se o najnizem rangu „takmicenja“ ..pa kom osnovu onda klub iz 2 ranga vise ima pravo da se zali na putovanje od 60-70km ?! tako da uopste ne treba uzimati u obzir to, jer to svakako nije problem( 4-5 gostovanja godisnje po 60-70km, to je mozda 10ak hiljada dinara trosak)…treba misliti o klubovima koji bi da igraju sah, a nisu u mogucnosti zbog stanja u ligi… spajanje MOL Vrbas i novosadske lige je dobar predlog, eventualna podela u 2 ranga, da par boljih klubova iz MOL Vrbas se pripoji novosadskoj ligi radi kvalitetnije lige…mislim da je problem u nizim rangovima velik !

  Gens una sumus !

  Pozdrav !

  • Miladinov каже:

   Drago mi je da ste se uključili , doduše prilično kasno jer je predlog već otišao na razmatranje. Mislim da imate dobru nameru ali je vaš predlog teško prihvatiti a da bude sve kako treba. Mol Vrbas postoji jer nema neka druga liga na tom prostoru . Slažem se da imate premalo mečeva i znam da su ekipe skoro stalno nekompletne. Niste dodali da pola mečeva a i više igrate bez delegiranog kvalifikovanog sudije , da sude kapiteni ili poneko od igrača. Zapisnike sa meča pišu (većinu) slabo pismeni ljudi itd itd Ne može se urediti da se manje putuje jer nema još jedna liga u koju bi se neki klubovi smestili a premalo je klubova i za tu ligu u kojoj igrate. Jedini je spas da iz te MOL Vrbas lige udjete u viši rang a to možete iduće godine jer je B Petrovac otišao gore. Ne može se spajati Novosadska liga ni sa kojom jer ima 11 klubova i zato jer oni nemaju putovanja i to ne treba kvariti. Moram vas potsetiti da nema teorije da nekog iz nekog kluba iz vaše lige vidimo na seminaru za sudije, jer je većini ovako najbolje da voditelj lige toleriše sve napravilnosti a predsednici klubova se žale da nemaju pare da plate sudiju pa se sudije ni ne delegiraju. Objašnjavao sam na ovim diskusijama da koji klub nema pare da plati sudiju ne treba ni da igra, jer nije obavezno da se takmiči u ligi.
   Da zaključim, reorganizaciju treba praviti gde se može postići unapredjenje a ovom reorganizacijom se dokazano obezbedjuje manje putovanja i kraća putovanja. O kvalitetu bi se dalo diskutovati ali troškovi su sada na prvom mestu da budu umanjeni.
   Pozdravljam vas i molim i druge šahiste da se uključe. Ja sam samo dao moj komentar na vaš tekst ali ja ne odlučujem već Izvršni odbor ŠSV.

   • Sahista каже:

    Iz naseg kluba ima sudija..i molio bih vas da za svako kolo delegirate sudiju, jer kao sto si rekao, klub koji nema pare da se takmici, i ne mora da se takmici…

 2. Veliki brat i mala sestra. каже:

  Nekoliko predloga:
  Predlog 1.
  Iz Backe gde ima 84 ekipe ide 1 ekipa u Vojvodjansku, Srem (22) ide 1i Banat (43) ide jedna. Na osnovu broja ekipa trebalo bi Backoj dati vise na znacaju.
  Mozete to resiti tako da :
  a.) iz Backe se Plasiraju 2 ekipe u Vojvodjansku ligu , ili
  b.) 2 iz Backe 1 iz Srema i 1 iz Banata igraju play off i tri ekipe idu u Vojvodjansku.
  Predlog 2.
  U slabijim ligama MOLa treba predvideti igranje na 5(eventualno 6) tabli ili na 4 (eventualno 5) +1omladinac i omoguciti klubu da moze da prijavi 2 ekipe u istoj ligi. I tako ako neko oseca da je uskracen moze igrati i na 10 (eventualno 12) tabli a dobicemo tako vise kvalitetnih meceva a omoguciti da sah ne zamre u malim sredinama.
  Mozda su to veliki rezovi ali bez rezova u krizi sah nece opstati.
  Predlog 3.
  Za kraj , bi hteo da dam primedbu da ne dozvolimo sebi da poredimo organizaciju sa fudbalskom. Po mom skromnom misljenju tamo je prioritet organizacija i sudije a fudbal je ostao u drugom planu.

Napišite komentar-ne morate se prijaviti, ispod obavezan user name (nik) i e mail adresa

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.