KNJIGA ČLANOVA


Šahovski Savez Vojvodine

Sportskim klubovima, članovima Saveza

Predmet: obaveštenje i predlog knjige članova

Sve sportske klubove obaveštavamo da se približava zakonski rok , propisan čl.47.st.5 i 188 st.3. Zakona o sportu o uspostavljanju Knjige članova, uključujući podatke o njihovim upravljačkim pravima.
Klub-savez , mora imati u svojim prostorijama Knjigu članova, te skrećemo pažnju kako smo to naveli u prethodnim upustvima da se mora voditi računa o ispunjenju ove obaveze, jer nevođenje ove knjige propisana je prekršajna kazna od 30.000,oo do 500.000,00 za pravno lice i 5.000,00 do 30.000,00 dinara za fizičko lice.
U skladu sa prethodnim informacijama i odlukama, SSOS će klubovima preporučiti Pravilnik i obrasce koji bi činili Knjigu članova , te mogu koristiti za svoje potrebe.
U skladu sa Zakonom, postojeći Sportski savez opštine Senta mora imati takođe Knjigu članova , te će poslati evidencioni list i upitnik , koji treba da se popuni i dostavi Savezu.
Rok za izradu Knjige članova: 12.jun.2011.godine
Prilog:
– Predlog pravilnika o vođenju knjige članova Kluba
– Predlog preglednog lista članova Kluba
– Predlog evidencionog lista člana Kluba
– Evidencioni list člana SSOS i upitnik –obavezno popuniti i dostaviti orginal UPITNIKA
Napomena: pregledajte navedene predlogei i možete neke stavke promeniti po osnovu vašeg Statuta I specifičnosti kluba.

ŠAHOVSKI KLUB
NAZIV I ZNAK KLUBA

KNJIGA ČLANOVA
KLUBA ŠK

Na osnovu člana 47.st.5 i 104.st.4 Zakona o sportu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br.24/2011) i člana __________ Statuta __________ kluba, Upravni odbor _________________ kluba na sednici održanoj ________ doneo je
PRAVILNIK
VOĐENJU KNJIGE ČLANOVA
______________KLUBA

Član 1.
Ovim pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova _________________kluba (u daljem tekstu Knjige članova)
Član 2.
Knjiga članova je sastavni deo bazične evidencije koju vodi _____________________klub (u daljem tekstu klub).
Knjiga članova služi i za izdavanje potvrda o članstvu u Savezu i informacija o članovima Saveza.

Član 3.
Knjiga članova se sastoji od knjige (registratora) sa većim brojem istovetnih evidencionih listova, izrađenih na beloj hartiji, i zbirke isprava.
Svaki član ima Kluba ima svoj evidencioni list, odnosno uložak u Knjizi članova u koji se ulažu kako osnovni(upisni )evidencioni list tako i sve kasnije izmene.
Svaki evideoncioni list ima svoj broj , a brojevi evidencionih listova se kontinuirano nastavljalju kroz celu knjigu članova.
Evidencioni list se vodi na Obrascu br. 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik, i čini njegov sastavni deo.
Na omotu(naslovnoj strani) Knjige članova nalazi se znak Kluba i upisuje se tekst“Knjiga članova ___________________ kluba. Omot knjige je odštamapan uz ovaj pravilnik, kao Obrazac br.1 i čini njegov sastavni deo.
Knjiga članova sadrži i pregledni list članova Kluba,u koji se upisuje:redni broj, naziv člana, broj evidencionog lista člana. Pregledni list članova Kluba je odštampan uz ovaj pravilnik, kao Obrazac br.2, i ćini njegov sastavni deo.

Član 4.
Evidencioni list sadrži sadrži dva dela na istoj strani , Prvi deo je Pristupnica koji upisuje član a drugi evidencioni koji upisuje Klub odnosno lice odgovaran za vođenje evidencije.
Pristupnica kao prvi evidencionog lista sadrži ime i prezime, broj JMBG, ime oca, adresa stanovanja, broj telefona, faksa, broj mobilnog telefona i mejl adresu , datum i mesto upisa i potpis člana .Iznad potpisa član izjavljuje da je upoznat sa pravima i obavezama koje proističu iz članstva.
Evidencioni deo sadrži datum upisa u evidenciju kluba, broj evidencionog lista, kategorija članstva, ime i prezime osobe odgovorna za evidenciju, mesto za potpis i napomene služeći pre svega vezane za upravljačka prava ukoliko nisu jasna iz kategorije članstva i upis o promenama. Evidencioni list se overava pečatom Kluba.

Član 5.
U knjigu članova se upisuje i promena podataka iz člana 4.ovog pravilnika.Promena podataka koji se vode o članu Kluba vrši se tako što se sastavlja novi, prečišćeni evidencioni list člana, koji nosi osnovni broj evidencionog lista i redni broj promene (broj lista xxx/x).

Član 6.
Podaci u Knjizi članova mogu se obrađivati i kompjuterom primenom jedinstvenih standarda
Podaci upisani u Knjigu članova su javni.

Član 7.
Klub zbog identifikacije može izraditi i drugu ispravu koja bi sadržala više informacije o članu i bila bi dodatak uz evidencioni list i deo dokumenta.

Član 8.
Podaci o članu moraju biti ažurni i ne smeju biti stariji od godinu dana.

Član 9.
Rubrike u evodencionom listu popunjavaju se čitko štampanim slovima ili kompjuterski unosom, a upisani tekst ne sme se ispravljati i brisati.

Član 10.
Savez daje potvrdu o članstvu na zahtev člana Kluba.
Zainteresovanim licima se daju informacije o članovima Kluba.

Član 11.
Član Kluba je dužan da svaku promenu opštih podataka dostavi Klubu najkasnije u roku od sedam dana od dana njegovog nastanka.
Lice Kluba odgovaran za upis podataka je dužan da prijavljene promene upiše u evidenciju u roku od tri dana od dana prijave sa pravom provere dostavljenih podataka.

Član 12.
Potvrda ili informacija se izdaju na pismeni zahtev korisnika, uz navođenje razloga za koji če se koristiti.
Podaci iz potvrde i informacije mogu se koristiti samo za potrebe navedene u zahtevu, i to u izvornom obliku, i ne mogu se obljavljivati i umnožavati, niti davati drugim licima.

Potvrda i informacija se izdaje u pisanoj formi.
Potvrde i informacije sadrže opšte podatke iz Knjige članova.
Klub je odgovoran za istovetnost podataka koje daje u potvrdi ili informaciji, sa podacima dobijenim iz evidencionog lista.
Klub ne odgovara za štetu koja može eventualno da nastane za korisnika, zbog aktivnosti koje je preduzeo na osnovu dobijenih podataka.

Član 13.
Određeni član se briše iz Knjige članova precrtavanjem njegovog evidencionog lista dvema pararelnim crvenim kosim linijama.
Član se briše iz Knjige članova po službenoj dužnosti, nakon što Upravni odbor Kluba konstatuje da je izgubio status člana Kluba, u skladu sa zakonom o sportu i Statutom kluba.

Član 14.
Za ažurnoi I tačno vođenje knjige odgovara sekretar Kluba , odnosno lica ovlašćena za unos podataka u Knjigu članova , u skladu sa Statutom kluba.

Član 15.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj table Kluba.

Predsednik ŠK
____________________________
M.P.

Obrazac br.2
Pregledni list članova Kluba
ŠK
PREGLED ČLANOVA

R.br. Ime i prezime i člana JMBG Broj evidenc. lista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Obrazac br.3
Evidencioni list člana ŠK

I Pristupnica (popunjava član)
Ime i prezime
JMBG
Datum i mesto rođenja
Ime oca (jedan od roditelja)
Adresa stanovanja
Broj fiksnog telefona
Broj faksa
Broj mobilnog telefona
E-mail

Svojim potpisom potvrđujem ispravnost podataka i da sam upoznat sa pravima i obavezama člana kluba.
Datum i mesto: __________________
____________________________
Potpis člana Kluba

II Evidencioni deo (popunjava klub)
Broj evidencionog lista
Kategorija članstva
Datum upisa u evidenciju knjige čl.
Ime i prezime lica za unos podataka Potpis:
Napomena

M.P.

3 thoughts on “KNJIGA ČLANOVA

  1. Pedja каже:

    Svaka cast na trudu. Upravo sad sredjujemo knjigu. Shvatam da treba da se radi dosta i u proslom vremenu. Mala pomoc prijatelja. Kod pristupnice u drugom delu koji klub popunjava sta se pise u kategoriju: redovan, pocasni ili takmicar, ne tamicar ili senior, junior, zenski senior odnosno junior. Pitanje pre svega za moderatora kao najkompetentnijeg

  2. Nigel Davenport каже:

    Ne znam zašto se ovde neki žale da je sve komplikovano sa ovim dokumentima. Sve uradiš i miran si a ne treba za to mnogo vremena.

Napišite komentar-ne morate se prijaviti, ispod obavezan user name (nik) i e mail adresa

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.