Izmene pravila igre i uputstvo sudijama od 1 jula 2014


.

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛА ИГРЕ ФИДЕ
ОДЗВОНИЛО ЧЛАНУ 10.2!

Превод и коментар: Бранислав Шухартовић, ИА
Од 1. јула ступиле су на снагу измене Правила игре усвојене на 84. Конгресу ФИДЕ у Талину. Правила игре се неочекивано често мењају. Понекад су те промене козметичке природе, па се стиче утисак да им је циљ да оправдају постојање Комисије за правила и хонораре њених чланова. (Како другачије објаснити када се правила промене да би се другачије дефинисала дијагонала или описао потез скакача?) Овога пута се ради о суштинским променама неких чланова. Овде ћу навести чланове код којих је дошло до значајних промена и дати лични коментар.

Најважнија промена није у ономе што је написано, већ у ономе што не пише. Члан 10 је потпуно изостављен! Подсетимо се како је овај члан гласио:

Član 10. Ubrzani završetak
10.1. „Ubrzani završetak“ je faza partije kada se svi (preostali) potezi moraju povući u ograničenom vremenu.
10.2. Igrač koji je na potezu može da reklamira remi pre pada zastavice ako mu je ostalo manje od dva minuta. On će pozvati sudiju i može da zaustavi satove. (član 6.12.b)
a. Ako se sudija slaže da protivnik ne ulaže napor da dobije partiju normalnim sredstvima ili da se partija ne može dobiti normalnim sredstvima, proglasiće remi. U protivnom će odložiti odluku ili odbiti reklamaciju.
b. Ako sudija odloži odluku, protivniku može dodati dva minuta i partija se nastavlja po mogućnosti u prisustvu sudije. Sudija odlučuje o ishodu partije kasnije u njenom toku ili što je pre moguće kada zastavica padne. Partija će biti proglašena nerešenom ako je završna pozicija takva da se partija ne može dobiti normalnim sredstvima ili da protivnik nije ulagao dovoljno napora da pobedi normalnim sredstvima.
c. Ako sudija odbije reklamaciju, protivniku dodeljuje dva minuta vremena.
d. Odluka sudije pod a, b i c je konačna.

Смисао овог члана био је да заштити играча који се налази у временској оскудици од тога да његов противник игра искључиво на пад заставице. Без обзира на добру намеру, овај члан је садржао низ произвољности („нормална средства да се добије партија“, процена да ли играч улаже напор да партију добије нормалним средствима и сл). При томе је увек постојала опасност да се оштети играч који је имао више времена за размишљање. Због тога је већина спорова у партији настајала управо због овог члана. Сада је тај проблем радикално решен, тако да је ова рекламација укинута, а сва одговорност за располагање временом пребачена на играче. Срећна околност је да се већина такмичења која организује ШС ЦС игра уз бонификацију од 30 секунди за сваки одиграни потез, тако да би потреба за овим чланом нестала сама од себе.
Ипак, овај члан није потпуно избачен, већ је, делимично измењен, пребачен у додатак Г. Организатор такмичења одлучује да ли ће га примењивати или не.

Члан 4.6 Промоција се може вршити на различите начине:
1. Пешак не мора да се постави на долазно поље,
2. Уклањање пешака и постављање нове фигуре на пољу промоције може да се обави било којим редом.

У досадашњим Правилима је стајало да се промоција врши тако да се прво пешак постави на поље на коме се врши промоција, а затим уклони са њега и замени фигуром по избору играча. Многи играчи су навикли да то ураде тако што на поље промоције поставе нову фигуру, а затим уклоне пешака (не померајући га са полазног поља). Судије које се круто држе формалног схватања Правила сматрале су да је такав потез неправилан (чак и немогућ), што је доводило до спорова. Сада је та дилема отклоњена.

Члан 6.7
А. Турнирски правилник треба унапред да одреди дозвољено време кашњења. Сваки играч који стигне на партију после тог времена губи партију, осим ако судија не одлучи другачије.

До сада је уобичајено време кашњења било 0, ако у Турнирском правилнику није ништа наведено. Дешавало се да играч који је у сали изгуби партију јер не седи на свом месту и сличне нелогичности.

Члан 7.5
Б. Ако играч помери пешака на последњи ред и притисне сат, али не замени свог пешака неком другом фигуром, такав потез је неправилан. Пешак ће бити замењен краљицом исте боје.

Када изврши овакав прекршај играч губи право избора фигуре: мора се промовисати краљица!

Члан 7.5
Ц. …за први комплетан немогућ потез судија додељује 2 минута његовом противнику; за други комплетан немогућ потез истог играча судија ће прогласити да је он изгубио партију. Међутим, партија је нерешена ако је позиција таква да га његов противник не може матирати ни једном серијом легалних потеза.

Треба водити рачуна да се овде ради о стандардном шаху! До сада се партија губила после 3 немогућа потеза.

Члан 9.5
Б. Ако се утврди да је рекламација ремија некоректна (мисли се на 3 пута поновљену позицију и/или правило 50 потеза), судија ће додати 2 минута на преостало време за размишљање његовог противника. Тада се партија наставља. Ако се рекламација заснивала на најављеном намераваном потезу, тај потез мора да се одигра.

До сада је казна за неправилну рекламацију ремија по овим основима износила 3 минута.

Члан 9.6
Ако настане један (или оба) следећа случаја партија је нерешена:
А. Иста позиција се понавља (као у 9.2.б) током најмање 5 узастопних потеза оба играча.
Б. Ако се током ма које узастопне серије од 75 комплетних потеза оба играча није померио ни један пешак, ни освојила ни једна фигура. Ако је последњи потез те серије мат, мат важи.

Смисао овог потпуно новог члана је да спречи да партија траје бесконачно када играчи не знају да рекламирају реми. Ипак, формулација става А. је доста нејасна, па се може очекивати да ће бити проблема у вези његове примене. Овим чланом судија добија право/обавезу да у таквим случајевима прогласи реми без рекламације играча. Није сасвим јасно шта се дешава ако он то пропусти да уради, па се партија заврши на неки други начин.

Члан 11.3.б
У току игре играчу је забрањено да поседује мобилни телефон и/или неко друго средство електронских комуникација у простору за игру. Ако је евидентно да је играч у простор за игру унео такво средство, он ће изгубити партију. Његов противник побеђује.
Турнирски правилник може да предвиди другачије, мање озбиљне казне.
Судија има право да затражи од играча да изврши преглед његове одеће, торбе и сл насамо.
Судија или особа коју одреди извршиће преглед. Та особа треба да буде истог пола као играч. Ако играч одбије сарадњу у односу на ове обавезе, судија ће предузети мере према члану 12.9

Очигледно је да је овако драконска реакција уследила после „случаја Иванов“. Мада су могуће злоупотребе средстава електронских комункација многобројне, тешко ми је да замислим да ће судије претресати играче?!?

Додатак А.
Убрзани шах
А.1 убрзани шах је партија у којој се сви потези морају одиграти за време које је дуже од 10 минута, а краће од 60 минута по играчу; или је основно време плус 60 пута додатак за сваки потез дуже од 10 минута, а краће од 60 минута по играчу.

До сада је граница за убрзани шах била 15 минута по играчу.

А.4.а
Када се одигра 10 комплетних потеза оба играча:
1. Не може се мењати подешавање сата, осим ако би то утицало на сатницу такмичења.
2. Не може се рекламирати погрешна почетна поставка фигура или оријентација шаховске табле. Ако је краљ погрешно постављен, рокада није дозвољена. Ако је погрешно постављен топ, рокада са тим топом није дозвољена.

До сада је ова граница била 3 потеза!

А.4.б
Неправилан потез је комплетан када играч притисне свој сат. Ако то примети судија прогласиће партију изгубљеном за играча, под условом да његов противник није повукао свој потез. Ако судија не интервенише, противник је овлашћен да захтева победу под условом да није повукао свој потез. Међутим, партија је нерешена ако је позиција таква да он не може да матира ма којој серијом исправних потеза. Ако противник не захтева победу и судија не интервенише, неправилан потез остаје и партија се наставља. Када противник одигра свој потез, неправилан потез се не може исправити, осим ако се играчи не сложе без интервенције судије.

До сада судија није интервенисао у случају неправилног потеза ако не постоји захтев играча. Сада не само што треба да интервенише, већ играч који одигра неправилан потез губи партију, што је до сада важило само за брзопотезни шах.

А.4.г
Ако судија примети да су оба краља у шаху или да се пешак налази на последњем реду, треба да сачека да се следећи потез комплетира. Ако је после тога немогућа позиција и даље на табли прогласиће да је партија реми.

Овај члан предвиђа да судија сачека наредни потез јер ће можда играч рекламирати немогућ потез, или ће се неправилност отклонити. Ако се то не догоди и играчи наставе игру немогуће позиције прогласиће партију нерешеном.

У овом додатку се не говори о понашању судије када уочи да је једна или обе заставице пала. Сматрам да у том случају треба применити део Правила за такмичење и објавити пад заставице.

Брзопотезна партија је она у којој је време за размишљање до 10 минута по играчу обрачунато по истој методологији као за убрзани шах. Примењују се иста правила као за убрзани шах, осим што су казне које износе 2 минута овде 1 минут.

Очигледно се ради о значајним изменама Правила игре и да ће требати доста времена да се судије и играчи навикну на њих и правилно их примењују.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Promjene u Pravilima šaha – Šta trebate da znate?
Piše Peter Doggers

1. jul 2014

Nošenje telefona u salu za igru može dovesti do gubitka partije, nepravilan potez u rapidu takođe dovodi do poraza, a dva nepravilna poteza dovode do poraza u klasičnom šahu. Ovo su samo neka od pravila koja stupila na snagu 1. jula 2014.

Ovo je usvojeno na kongresu FIDE u Tallinu u Estoniji, u oktobru 2013 godine i njih trebaju šahovske sudije (i igrači!) da slijede.

Iako se šahovske igra nije mnogo promijenila od sredine 19 vijeka, pravila su stalno predmet promjene. Ustvari, svakih nekoliko godina svjetska šahovska federacija pokušava da popravi propise za igru, uglavnom sa malim, ali ponekad značajnijim ispravkama.

Tokom poslednjih pet godina igrali smo po pravilima koja su usvojena na 79 kongresu FIDE u Drezdenu, u Njemačkoj, u novembru 2008, a stupila na snagu 1. jula 2009 godine. U narednim godinama, počevši od danas, igraćemo po pravilima koja su usvojena na 84 kongresu FIDE u Tallinu u Estoniji u oktobru 2013.

Pa koje su najveće promjene? Prema Shaun Press-u, internacionalnom sudiji sa Papue Nove Gvineje i članu komisije FIDE za pravila i turnirske propise, ovo su najvažnije promjene:

– Dodano je pravilo o tome kako se promoviše kraljica (prethodno je tu bila samo definicija promocije)

– Izmjenjeno je pravilo o elektronskim uređajima

– Uklonjeno je pravilo ‘zero default’

– Dva nepravilna poteza dovode do gubitka partije (a samo jedan u brzopoteznom i ubrzanom šahu)

– Sudija mora da označi i reklamira nepravilan potez u ubrzanom šahu i brzopoteznom šahu

Pogledajmo detaljnije

1.Pravilo promocije

Definicija promocije se može naći u paragrafima 4.6 i 4.7:

4.6

Čin promocije se može izvoditi na različite načine: pion ne mora da se postavi na dolazno polje, uklanjanje piona i stavljanje nove figure na polje promocije može se izvršiti po bilo kojem redosledu.

Ako protivnička figura stoji na polju promocije, ona se mora uzeti.

4.7

Kada se, kao legalan potez ili dio legalnog poteza, figura stavi na polje, ona ne može da se premjesti na drugo polje u ovom istom potezu. Smatra se da je potez odigran u slučaju:

(…)

promocije, kada je igrač stavio figuru na polje promocije i pion uklonjen sa table.

Pod tačkom 7.5a, koji spada u sekciju nepravilnosti, takođe se pominje promocija:

Ako je igrač pomjerio piona na poslednji red, pritisnuo sat, ali nije zamjenio piona nekom drugom figurom, to je nepravilan potez. Pion treba da bude zamjenjen kraljicom iste boje kao pion.

Ovo znači da ne može biti bilo kakvih diskusija o pionu na osmom redu, i koju figuru on predstavlja, nakon što je pritisnut sat. U tom slučaju, od sada on će uvijek biti kraljica.

2. Elektronski uređaji

Prema članu 11, o ‘ponašanju igrača’ dodata je nova tačka.

11.3b

Tokom igre, igraču je zabranjeno da ima mobilni telefon i/ili druga elektronska sredstva za komunikaciju u sali za igru. Ako je očigledno da je igrač donio takav uređaj na mjesto igre, on će izgubiti partiju. Protivnik će pobjediti.

Pravila takmičenja mogu da odrede drugačije, manje oštre kazne. Sudija može zatražiti od igrača da privatno pregleda njegovu odjeću, torbe ili druge stvari. Sudija ili osoba koja je ovlaštena od strane sudije će pregledati igrača i biće istog pola kao i igrač. Ako igrač odbije da sarađuje sa ovim obavezama, sudija će preduzeti mjere u skladu sa članom 12.9.

Ovo je vjerovatno član koji će uticati najviše na prosječnog turnirskog igrača. Posebno kada turnirski organizatori odluče da ne primjenjuju blaže kazne (ili jednostano ne obrate pažnju na nova pravila!), možete zapravo izgubiti partiju kada držite mobilni telefon u ruci – čak i ako samo za to da bi ga isključili.

3. Zero default

Tačka 6.7a se bavi onim što se zove ‘zadano vrijeme’

6.7a

Pravila takmičenja će unapred definisati zadano vrijeme. Svaki igrač koji stigne za šahovsku tablu posle zadanog vremena će izgubiti partiju, osim ako sudija odluči drugačije.

Ovo je suptilna razlika od starog pravila, prema kojem se specifično pominjalo da je zadano vrijeme 0 minuta.

4. Dva nepravilna poteza gube

Takođe u poglavlju o nepravilnostima, može se naći nova tačka u vezi nepravilnih poteza. Možete to da uradite samo jednom, ali ne dva puta:

7.5b

Posle akcije preduzete na osnovu Člana 7.5.a, za prvi završen nepravilan potez igrača, sudija će dodati dva minuta vremena njegovom protivniku; za drugi završen nepravilan potez istog igrača sudija će proglasiti da je taj igrač izgubio partiju. Ipak, partija je remi ako je pozicija takva da protivnik ne može matirati igračevog kralja bilo kojom serijom legalnih poteza.

5. Sudije moraju da označe i objavi nepravilne poteze u ubrzanom šahu i brzopoteznom šahu

Velika je izmjena ta da počevši od 1 jula pravila za ubrzani šah i brzopotezni šah su skoro ista. To znači da , na primjer, takođe u rapid partijama, nepravilan potez dovodi do neposrednog poraza. Osim toga, od sada sudija mora označiti i objavi nepravilne poteze:

A 4.b

Nepravilan potez je završen kada je igrač pritisnuo sat. Ako ovo primjetu sudija primjeti, on će proglasiti da je partiju izgubio igrač, pod uslovom da njegov protivnik nije odigrao svoj sledeći potez. Ako sudija ne interveniše, protivnik ima pravo da zahtjeva pobjedu, pod uslovom da nije odigrao svoj sledeći potez.

Međutim, partija je remi ako je pozicija takva da protivnik ne može matirati igračevog kralja bilo kojom serijom legalnih poteza.

Ako protivnik ne reklamira, a sudija ne interveniše, nepravilni potez će ostati na tabli i partija će se nastaviti. Jednom kada protivnik odigra svoj sledeći potez, nepravilni potez se ne može ispraviti osim ako se tako dogovore igrači bez intervencije sudije.

Druge promjene

Neke od drugih promjena (sa relevantnim paragrafima između zagrada):

– Ako igrač ne može da izvrši svoje poteze, upiše svoje poteze i /ili pritisne sat iz nekog razloga, to može da uradi pomoćnik (4.9)

– U slučaju reklamacije remija na osnovu trostrukog ponavljanja pozicije ili pravila 50 poteza, sudija može takođe da zaustavi sat, a ne samo igrač (9.5).

– Igrač se sada može žaliti protiv bilo koje odluke sudije, čak i ako je igrač potpisao formular (sa partijom) (11.10)

Paragraf 9.6 je sada potpuno novi:

9.6

Ako se pojave jedan ili oba sledeća slučaja tada je partija remi:

– ista pozicija se pojavi, kao u 9.2b, sa najmanje pet uzastopnih naizmjeničnih poteza svakog igrača.

– bilo koje uzastopne serije od 75 poteza koji su završeni od svakog igrača bez pokretanja bilo kojeg piona ili bez bilo kakvog uzimanja. Ako poslednji potez rezultira u šah –matu, to će imati prednost.

Fraza “partija je remi” u osnovi znači da u takvim slučajevima sudija može (treba?) zaustaviti partiju i proglasiti je remijem. Dakle ovo u osnovi izbjegava situaciju u kojoj se igrač koji se brani ne zna da može da reklamira a njegov protivnik nastavlja sa pokušajima da pobjedi.

http://www.chess.com/news/changes-in-laws-of-chess—what-should-you-know-8522

13 thoughts on “Izmene pravila igre i uputstvo sudijama od 1 jula 2014

 1. Лука црнога каже:

  Šta jebilo, ima li nekih programa za avgust? Nemo da leto prođe a mi da čekamo neki turnir za džabe! Evo skupićemo 500 Eura, makar i prosili da bi se nešto desilo u Gradu na Dunavu-Novom Sadu!

  • Goran каже:

   Lepe su ti želje ali izgleda da nema ništa od turnira a pogotovu ovo za džabe. Bubamara više neće praviti turnire a ovi drugi nisu ni dosada pravili redovno , tako da preporučujem „telefonski šah“ za ove mlađe a za dede turnir kod šk Dame

 2. Taskovic каже:

  Izmene Pravila su dobro dosle,uvek su rezultat uocenih
  nedostataka ili ne dovoljno pojasnjenih postupaka u pojedinim
  situacijama,kako takmicara-tako i sudija.
  Ali cilj mog javljanja je nesto drugo,a to je,da za manje od dve
  nedelje predstoji nastavak takmicarske sezone,pa bih molio
  Koordinatore liga,da blagovremeno i zvanicno obaveste kako
  klubove,tako i sudije PO KOJIM PRAVILIMA se nastavlja takmicenje.
  OBAVEZA sudija bi morala biti da neposredno pre pocetka svakog
  meca NAGLASE koja su Pravila punovazna.Ovo posebno naglasavam
  jer smo uocili i u Novosadskoj i u Backoj NS ligi,da pojedine sudije
  jednostavno „pobrkaju“ broj odigranih poteza u tzv.“prvoj vremenskoj
  kontroli“,pa cak i vremensko trajanje iste.Naravno,tada usledi „mrsavo“
  objasnjenje kako nema ko da sudi,pa „on“ sudi petkom ili subotom
  jednu,a nedeljom drugu ligu-i pobrka Pravila.
  Licno smatram da bi nastavak ligaskog takmicenja trebalo zavrsiti po
  Pravilima po kojima je isto i pocelo (moj licni stav),ali kao kapiten ekipe
  prihvaticu odluku nadleznih,odnosnu,koordinatora lige.

 3. Mač Eskalibur u kamenu каже:

  Na prošlonedeljnom meču NS Lige, VEZANO ZA OVA NOVA PRAVILA, jedan igrač je postavio pešaka na zadnje polje i traži damu da je tu postavi, jer je bila druga njegova, a protivnik kaže da je to nepravilan potez, vezano za stara pravila, i zove sudiju….sudija je bio pravi sudija i dosudio po ovim novim pravilima, mada ona tada nisu bila objavljena; očito da su bila loša ona stara..

  • Miladinov каже:

   Igrač samo ne sme da pritisne sat pre nego što se odluči šta će postaviti i postavi izabranu figuru umesto pešaka na zadnjem redu.Ako to ipak uradi onda je odigrao nepravilan potez i onda mora promovisati samo damu, dobiti opomenu a protivnik dobija 2 minuta na satu

   • Mač Eskalibur u kamenu каже:

    Majstore, hajde kompletiraj treće kolo NS Lige; jedino ako si odustao, jer i ovi iz ŠS NS
    imaju svoju verziju!?? FALA !!!

   • Miladinov каже:

    Juče je bilo 4 kolo sa dva meča a ostali su za danas. Fide rejting statistiku obično ni ne postavljam dok se ne odigra više kola Postavio sam po tvojoj molbi posle dva kola i sad ću postaviti posle 4 kola čim se pokupe pojedinačni rezultati i pošalje fajl.

Napišite komentar-ne morate se prijaviti, ispod objavezan user name (nik) i e mail adresa

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.